Fort aan de Buursteeg raakt in vorm

Door Bert Rietberg, SVGV, dinsdag 15 oktober 2013 12:15
Categorie: Projecten

Het historische profiel van de grachten wordt steeds meer zichtbaar rond het Fort aan de Buursteeg en daarmee de contouren van het fort. Zowel de keelgracht als een deel van de gracht aan de voorzijde zijn inmiddels weer herkenbaar.

Fort aan de Buursteeg keelgracht

Keelgracht Fort aan de Buursteeg (foto Bert Rietberg, SVGV)

Volgens de definitie van een fort is een dergelijk verdedigingswerk naar alle zijden verdedigbaar. Het is bovendien een zelfstandig en gesloten werk. Dit in tegenstelling tot een hoornwerk, dat aan de achterzijde open is. Het Fort aan de Buursteeg hinkte qua ontwerp lange tijd op twee gedachten.

Toen de definitieve ontwerpen van de Grebbelinie in 1742-1743 op tafel kwamen, lag daar ook het het plan bij voor 'een project aan't  hoofd van de Slaperdijk omtrent Buursteeg'. Het plan omvatte een (open) hoornwerk met aan weerszijden omgrachte redoutes. Van een volledig gesloten werk met een keelgracht was geen sprake. Het project werd niet uitgevoerd in de periode dat de liniedijk werd aangelegd(1745). Men wachtte op een geschikt moment: een oorlog die de noodzaak tot aanleg zou versterken.

Dat moment kwam tijdens de merkwaardige marmietenoorlog, die vooral op het diplomatieke front werd gevoerd. Het plan aan de Buursteeg was inmiddels gewijzigd, toen het fort in 1786 wél werd aangelegd. Hoewel er nu wel een volledig omgracht werk lag met bastions, lunetten en redoutes, bleef het oude plan herkenbaar aan het ontbreken van aarden wallen in de keel van het fort.

Dat die verdediging in de keel van het werk nodig was, bleek wel tijdens de eerste inundatie van de Grebbelinie in 1794-'95. Het terrein achter het fort bleef grotendeels droog en er waren Britse dragonders nodig om de toegang af te sluiten. Het fort zelf kon zich aan de flanken en achterzijde eventueel verdedigen door de aarden wallen in de redoutes waardoor het geschut gedekt kon worden opgesteld. De functie als buitenwerk kreeg het min of meer terug in 1799, toen de Batterij aan de Schalm met de Linie van Juffrouwwijk de hoofdverdediging gingen vormen. De aarden wallen van de redoutes werden toen aan de achterzijde opengegraven, zodat de vijand zich niet kon dekken in het Fort aan de Buursteeg wanneer deze veroverd was.

In het herstelde Fort aan de Buursteeg zal de noordelijke redoute worden teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp, omsloten door wallen. De zuidelijke redoute op Veenendaals grondgebied houdt het profiel dat aanwezig is sinds het begin van de 18e eeuw. Zo krijgt de bezoeker vanaf 2014 een veelzijdig beeld van de geschiedenis van het fort.

De voortgang van het project is te volgen op de projectpagina...


Terug naar het nieuwsoverzicht