Fort aan de Buursteeg geeft geheimen prijs

Door Bert Rietberg, SVGV, woensdag 21 maart 2012 10:56
Categorie: Projecten

Het noordelijk deel van het Fort aan de Buursteeg heeft een eerste metamorfose van 2012 ondergaan. Na het verwijderen van campingbeplanting, kabels en leidingen beginnen de contouren van het fort langzaam zichtbaar te worden. Aan de opppervlakte liggen her en der grote brokken beton, die herinneren aan de strijd van 1940.

Beton op het Fort aan de Buursteeg

Betonnen elementen die (als lego) mogelijk bouwstenen waren voor pag-kazematten. (foto Bert Rietberg, SVGV)

Onderkomen voor pantserafweergeschutTijdens de verhoren van de Enquêtecommissie in 1948 vertelde commandant Veldleger Baron van Voorst tot Voorst er al over: bij Veenendaal werd gedemonstreerd hoe de verdediging snel versterkt kon worden door het inschakelen van burgeraannemers. Terwijl bij de Grebbeberg en andere stellingen de spade werd gehanteerd door de militairen, wist men zich bij het 10e en 22e regiment geholpen door een niet bij name genoemde militair-ingenieur uit Rotterdam, die precies wist waar hij baggermolens en graafmachines kon krijgen.

Deze officier was in het burgerleven ook ingenieur en zorgde er mede voor dat de IIe Divisie in Mei 1940 ver voor lag op de werkzaamheden bij de Grebbeberg, waar de belangrijkste aanval zou plaatsvinden. De bewijzen hiervan komen nu langzaam maar zeker boven de grond bij het Fort aan de Buursteeg. Aanvankelijk waren daar de stukken pantserafweergeschut, zoals overal in de linie, geplaatst in onderkomens van hout en aarde. Sinds februari 1940 wist men echter dat de Grebbelinie hardnekkig verdedigd zou worden en nam men passende maatregelen door waar mogelijk te bouwen in beton.

Fort aan de Buursteeg 1940De brokken beton die bij het Fort aan de Buursteeg zijn aangetroffen bieden mogelijk inzicht in de wijze waarop gebouwd werd. Aannemers leverden geprefabriceerde betonelementen, die ter plaatse in elkaar konden worden gezet. De zwaarste betonplaat was de frontplaat met een dikte van 50 centimeter. Daarin was het schietgat verwerkt met een breedte van ruim 1,30 meter. Dat zorgde voor een breed schootsveld, maar ook voor een kwetsbare opening. Om deze niet teveel te laten opvallen werd de ruimte overdekt met balken en planken en daaroverheen graszoden. De zijwanden waren weer uitgevoerd in beton, gemaakt van relatief kleine beton-elementen die in elkaar grepen. (zie grote foto boven) Van deze betonplaten kon ook op eenvoudige wijze iets anders worden gemaakt, zoals betonnen loopgraven of een munitieopslagplaats.

Op en rond het Fort aan de Buursteeg waren minimaal drie stukken pantserafweergeschut opgesteld; één niet ver van een voormalige spoorwegovergang aan de achterzijde van het fort. Van de andere twee zijn nu de onderkomens gevonden. Eén schietgat was gericht op de spoorlijn Arnhem Utrecht en de Buursteeg (nu Klompersteeg) en de andere moest gepanserde voertuigen beschieten die over de Slaperdijk konden naderen. Op het kaartje worden de posities van de stukken weergegeven door een lange pijl. Over de mogelijkheden van restauratie en/of inpassing in het fort wordt nog nagedacht. Wie nu toch al een voorbeeld wil zien van een dergelijke opstelling kan terecht in de loopgraaf bij Hoeve de Beek. De Stichting Grebbelinie in 't Vizier reconstrueerde daar een soortgelijk onderkomen

Meer informatie over Project Fort aan de Buursteeg


Terug naar het nieuwsoverzicht