Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Aanleg paddentunnel Asschatterweg

Door Bert Rietberg, woensdag 02 november 2011 12:03
Categorie: Projecten

Niet alleen mensen vertoeven graag in de Grebbelinie. Ook voor amfibieën is het een prachtige leefomgeving. Op plaatsen waar wegen de linie doorsnijden zorgt dit echter voor vele slachtoffers, met name tijdens de paddentrek. Op de Asschatterweg wordt hier nu iets aan gedaan.

Aanleg paddentunnel

Aanleg van de paddentunnel langs en onder de Asschatterweg te Leusden. (foto: Geo van Geffen)

PaddentunnelDe paddentrek in maart/april is een bijzonder fenomeen. In grote aantallen verlaten de padden hun winterschuilplaatsen op weg naar de wateren waar eieren worden afgezet. Of ze hun bestemming bereiken, hangt in veel gevallen af of er wegen zijn die ze moeten oversteken. Dankzij talloze vrijwilligers kunnen de koudbloedige dieren in veel gevallen in emmers hun reis vervolgen.

Een treffend voorbeeld van deze reisproblematiek is jaarlijks zichtbaar de Asschatterweg, op de plaats waar het voorwerk doorsneden wordt. De grachten aan weerszijden van de weg vormen voor de diertjes het doel van de reis. De nu gerealiseerde paddentunnel vangt de padden op en leidt ze veilig naar de overkant, waar ze het water kunnen opzoeken.

Het uitbaggeren van de gracht zorgt bovendien voor verbetering van de biotoop, omdat padden hun eieren bij voorkeur in dieper water afzetten.

Een andere soort die meeprofiteert is de bruine kikker. Ook kikkers zetten in de paartijd(maart-april) hun eiklompen af, al moet hier volledigheidshalve worden gemeld dat dat juist doorgaans in ondiep water gebeurt. De bruine kikker stelt gelukkig niet al te veel eisen aan zijn milieu. Mede daardoor is het de meest voorkomende kikker van Europa. Ook voor de naderende kou is de bruine kikker niet bang. Om de winter door te komen zal hij zich straks verstoppen in de modder van de gracht of een vorstvrij plekje op het land. Dankzij de paddentunnel is het voorjaar ook voor de amfibieën op de Asschatterkeerkade een jaargetijde om zich op te verheugen.

Meer lezen over land- en waterdieren in de Grebbelinie...


Terug naar het nieuwsoverzicht