Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Verdwenen deel Asschatterkeerkade gereconstrueerd.

Door Bert Rietberg, dinsdag 20 september 2011 09:46
Categorie: Projecten

Op diverse plaatsen in de linie gingen delen van de dijken verloren tijdens ruilverkavelingen in de 20e eeuw. Hoewel de Asschatterkeerkade hiervoor grotendeels gespaard bleef, werden wel enige tientallen meters afgegraven bij het creeëren van een landbouwcoupure. Dit gat in de dijk is nu weer grotendeels gedicht.

Keerkade gereconstrueerd

Werkzaamheden op de herstelde Asschatterkeerkade. Loopgraafschotten en looproosters liggen gereed. (foto: Bert Rietberg)

Vanwege de uitgestrektheid van de Grebbelinie lag het voor de hand dat talloze wegen de linie zouden kruisen. Voor de strategen in de 18e en 19e eeuw waren deze toegangen een bron van zorg. En dan waren er ook nog wateren en spoorwegen die hun weg zochten door de linie. Defensie wist het aantal spoorkruisingen met de linie te beperken tot twee en waar water de linie kruiste werden afsluitbare duikers gemaakt. Het meest talrijk waren de wegen naar het westen, die bij de linie elk om een verdedigingsstrategie vroegen. Doorgaans werden er ruimtes op de wallen gecreëerd voor infanterie en geschut. Wachthuisjes en slagbomen maakten de verdediging compleet, wanneer er oorlog dreigde.

Asschat kruising 1923In de eerste honderd jaar was er nog geen sprake van coupures. Deze doorsnijdingen zouden de waterkerende functie teniet doen waar de dijkjes uiteindelijk voor gemaakt waren. Aarden op- en afritten waren de eenvoudige oplossingen die voldeden in de tijd dat snelverkeer nog niet bestond. Grenspalen van het Ministerie van Oorlog maakten zelfs in vredestijd duidelijk dat daar ook in rustige perioden geen uitzondering voor werd gemaakt.  

Pas na 1910, toen de Grebbelinie geheel werd gedeclasseerd en afgeschreven, leek het alsof de dijkjes nooit meer water zouden hoeven keren en konden de doorgangen ongehinderd en ongestraft veranderen in doorsnijdingen of coupures.

Bij Asschat gebeurde dit tussen 1923 en 1930. De Asschatterweg die voorheen om het voorwerk was geleid, doorsneed voortaan de liniewal (courtine) waar voorheen het geschut had gestaan. Op het topografische kaartje hiernaast is de situatie in 1923 zichtbaar. Hiervan resteert anno 2011 het weggetje rond het zuidelijk deel van het voorwerk. Deze wordt niet meer als doorgaande weg gebruikt. Boven de 'W' van Wijnbergen is het pad te zien over de dijk, die later werd doorsneden. Op een soortgelijke kaart uit 1930 is de weg al doorgetrokken en staan de twee coupures ingetekend, die dus uit dezelfde periode stammen. De coupure in de Asschatterweg is deze maand geaccentueerd met betonnen zandzakken, nu nog gehuld in jute.

Landbouwcoupure AsschatMomenteel worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de landbouwcoupure. Nu het ontbrekende deel van de kade weer grotendeels is teruggebracht, richt men zich op de afwerking en de resterende smalle coupure, die ervoor zorgt dat koeien de kade kunnen passeren, hetgeen van belang is voor het agrarisch bedrijf. Het pad richting doorsnijding wordt passend verfraaid met een stuk loopgraaf. De houten schotten liggen klaar om nu recreatief dienst te doen.

Roosters op de vloer van de loopgraaf moeten voorkomen dat honden eenvoudig toegang hebben op de aangrenzende weilanden. Dit om het vee te beschermen tegen ziektes die door honden worden overgedragen. De Asschatterkeerkade zal dan ook afgesloten worden voor deze dieren, terwijl de toegankelijkheid voor alle overige wandelaars in belangrijke mate zal worden vergroot. Eindelijk worden zowel voorwerk als monumentje bereikbaar, hetgeen een heel bijzondere wandeling oplevert over historische grond.


Terug naar het nieuwsoverzicht