Stuk liniedijk afgegraven in Leusden

Door Bert Rietberg, vrijdag 10 december 2010 09:52
Categorie: Stichting Grebbelinie

De Stichting Grebbelinie heeft geconstateerd dat er een stuk liniedijk is afgegraven in de gemeente Leusden ter hoogte van bouwlocatie 't Zicht. Het heeft er alle schijn van dat dit niet volgens de afspraken is gebeurd die met de provincie Utrecht gemaakt zijn.

Afgegraven liniedijk Leusden

De sneeuw accentueert het profiel van de afgegraven Grebbeliniedijk in Leusden (Foto Geo van Geffen)

De Stichting Grebbelinie zou de gemeente Leusden graag het voordeel van de twijfel gunnen, gezien de enthousiaste manier waarop men elders werk maakt van de linie. De Asschatterkeerkade wordt in de nabije toekomst namelijk prachtig opgeknapt en zo toont men in dezelfde gemeente met hoeveel zorg voor cultuurhistorie momenteel gekeken kan worden naar de dijklichamen.

Plan 't Zicht te LeusdenDit alles neemt de zorg over de liniedijk ter hoogte van bouwlocatie 't Zicht niet weg. Na aanvankelijke bezwaren van de Stichting Menno van Coehoorn en de Stichting Grebbelinie kwam de gemeente Leusden met de provincie Utrecht overeen dat er wel gebouwd mocht worden, maar dat het gebouw slechts met een punt in de liniedijk mocht steken. Voor het overige zou de liniedijk ongemoeid worden gelaten. De gedeputeerde Staten van Utrecht gaven een afgifte van geen bezwaar omdat het plan rekening zou houden met de cultuurhistorische waarde van de liniedijk én de ecologische waarde van het Valleikanaal.

Gezien de wijze waarop nu tientallen meters van de liniedijk zijn afgegraven, mogen vraagtekens worden geplaatst bij de mate van zorgvuldigheid waarmee de werkzaamheden bij de bouwlocatie zijn voorbereid. Wanneer duidelijk was geweest dat deze mate van aantasting tijdens de bouw noodzakelijk was, had archeologisch onderzoek ter plaatse voor de hand gelegen. De afgegraven grond zou tevens aanleiding moeten zijn voor aanvullend onderzoek. In de loop der eeuwen is de liniedijk bezet geweest door Engelse, Ierse, Nederlandse, Franse en Duitse militairen die hun sporen hebben nagelaten. 

Duitse loopgraven liniedijk LeusdenEen goed voorbeeld van sporen zijn de duidelijk herkenbare loopgraven die het Duitse leger in de liniedijk heeft achtergelaten, niet ver van het afgegraven gedeelte. Het is tevens mogelijk dat er grenspalen of aspalen van het ministerie van oorlog in het tracé verborgen zaten. Gezien de huidige ontwikkelingen in de Grebbelinie en de naderende status als Rijksmonument vertrouwt de Stichting Grebbelinie erop dat de liniedijk na de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk wordt hersteld. De voorwaarden van de Staten van Utrecht zijn tevens helder. De toestemming voor de bouw was gekoppeld aan de onaangetaste (visuele) continuïteit van de Grebbeliniedijk als hoofdweerstandsdijk. 

De gemeente Leusden wordt hierbij voor de uitdaging geplaatst om dit met net zoveel gevoel voor ecologische en cultuurhistorische waarden te doen, als we van de laatste ontwikkelingen in deze gemeente gewend zijn.


Terug naar het nieuwsoverzicht