Staatsbosbeheer verdedigt Fort Daatselaar

Door Bert Rietberg, zaterdag 22 maart 2008 15:06
Categorie: Vestingwerk

Op 20 maart hield Staatsbosbeheer staatsbosbeheer de eerste wandeling met vertegenwoordigers van organisaties en gemeentes door Fort Daatselaar. Er zullen nog diverse rondleidingen volgen. Het accent in de wandeling van 20 maart lag op de vernieuwde inrichting en de bomenkap op en in het werk uit 1799.

Met Staatsbosbeheer over het Fort

Met name het kappen van bomen had de gemoederen in Renswoude bezig gehouden. Tijd voor Staatsbosbeheer om een en ander toe te lichten, waarbij men allereerst aangaf alle begrip te hebben voor de vragen die gerezen zijn rond de werkzaamheden. In de afgelopen jaren was er veel te weinig onderhoud gepleegd aan het fort, waardoor de oude contouren langzaam maar zeker vervaagden en erodeerden. Ook de natuurwaarden hadden te leiden onder de omstandigheden. De gracht groeide dicht met kroos en de overvloedige bladval van het fort leidde tot verder dichtslibben van het water rond Daatselaar. Daarmee zou het werk van het Waterschap, dat de grachten liet uitbaggeren, weer deels teniet worden gedaan. Verder waren volgens vertegenwoordigers van diverse partijen diverse bijzondere plantensoorten uit het fort verdwenen in de afgelopen decennia. Met het kappen van bomen kan de gagel zich weer uitbreiden. Tevens denkt men over de aanplant van gewassen die passen bij de cultuurhistorische achtergrond van het fort. Kanonopritten en geschutsbanken worden in de komende periode teruggebracht in oude vorm. De dichtgegroeide schietgaten (embracures) worden hersteld, op het terreplein komen enkele picknickbanken en het stilstaande water stroomt al weer een tijdje door de gracht. Op 19 mei 2008 (de Grebbeliniedag) kan iedereen met eigen ogen zien dat het Werk aan de Daatselaar in Renswoude weer een fort is.


Terug naar het nieuwsoverzicht