Dit zijn de historische gebeurtenissen.

Datum Gebeurtenis
dinsdag 1 mei 1629 Beleg rond Den Bosch
dinsdag 24 juli 1629 Staten van Utrecht willen Landweer
zaterdag 11 augustus 1629 Schans van Woudenberg in gereedheid gebracht
dinsdag 16 juli 1669 Bernard de Roij aangesteld als landmeter
zaterdag 24 januari 1671 Verslag inspectiereis langs de Greb
zondag 1 maart 1671 Veldmaarschalk Wurtz ontmoet landmeter De Roij
vrijdag 25 maart 1701 Passavant en De Roij bezoeken landerijen langs de Greb
vrijdag 13 mei 1701 Raad van State stemt in met aanleg Grebbelinie
zaterdag 14 mei 1701 Edese schout kraakt plannen Bernard de Roij
maandag 16 mei 1701 Van Broekhuijsen doet metingen in de linie
vrijdag 15 november 1715 Barrièretraktaat in Antwerpen gesloten
woensdag 10 september 1738 Prevost brengt rapport uit over waterlinies
vrijdag 21 juli 1741 Inspectiereis Bernard de Roij in Grebbelinie
woensdag 22 november 1741 Zorgen rond Grebbesluis
zaterdag 11 augustus 1742 Protest Gelre en Zutphen tegen Grebbelinie
zondag 12 augustus 1742 Raad van State verantwoordt zich voor Grebbesluis
zaterdag 25 augustus 1742 Gelderland verzoekt om van voorgenomen werk aan de Grebbelinie af te zien
zondag 26 augustus 1742 Voorbereidingen Grebbesluis van start
vrijdag 28 september 1742 Raad van State zet werk aan de linie door
zondag 7 oktober 1742 Benard de Roij kondigt rapport over Grebbelinie aan
vrijdag 7 december 1742 Commissie oordeelt positief over waterlinie
vrijdag 17 april 1744 Begroting Grebbelinie gereed
donderdag 26 november 1744 Resolutie over de definitieve aanleg van de Grebbelinie
dinsdag 22 december 1744 Aanbesteding eerste drie damsluizen
zaterdag 20 februari 1745 Werkzaamheden aan drie damsluizen van start
dinsdag 8 februari 1746 Generaal pardon deserteurs Staatse leger
zaterdag 30 september 1747 Ontwerper Bernard de Roij overlijdt
woensdag 14 februari 1748 Protest Gelre en Zutphen tegen Grebbelinie
donderdag 15 februari 1748 Onderzoek naar proefinundatie Grebbelinie
zaterdag 31 augustus 1754 Bouw eerste stenen sluis juffrouwwijk
woensdag 19 november 1755 Bernard Jacob de Roij volgt zijn vader op
dinsdag 17 juni 1766 Sluis Daatselaar aanbesteed
woensdag 17 juli 1776 Du Moulin brengt verslag uit over Grebbelinie
dinsdag 21 maart 1780 Du moulin vraagt vergeefs om vervolg inspectie
donderdag 3 augustus 1780 Du Moulin blijft aandringen op versterken Grebbelinie
vrijdag 25 mei 1781 Du Moulin herhaalt noodzaak van versterking Grebbelinie
vrijdag 23 juli 1784 Du Moulin dient voorstellen in bij Raad van State
vrijdag 8 oktober 1784 Keteloorlog tussen Nederland en Oostenrijk
zondag 10 september 1786 Eerste steen gelegd in Bruinenburgersluis
maandag 23 april 1787 Prinsen van Oranje aan de Greb
donderdag 27 december 1792 Adviezen van Du Moulin bij opmaken Grebbelinie
zaterdag 29 december 1792 Rapport over het benodigde geschut komt uit
maandag 31 december 1792 Raad van State akkoord met voorstellen Du Moulin
zondag 3 februari 1793 Du Moulin doet verslag over Amersfoort
vrijdag 15 februari 1793 Meer kanonnen gewenst voor Grebbelinie
zondag 28 juli 1793 De compagnie pioniers opgericht
dinsdag 1 oktober 1793 Onderhoud Grebbelinie vastgelegd in bestek
dinsdag 24 december 1793 Zorgwekkende situatie Lambalgen
zaterdag 2 augustus 1794 Raad van State informeert naar status Grebbelinie
maandag 4 augustus 1794 Raad van State ontvangt antwoord op status van de Grebbelinie
zondag 21 september 1794 Orders tot stellen inundatie ontvangen
donderdag 25 september 1794 Voorbereiding eerste inundatie Grebbelinie
vrijdag 26 september 1794 Bevolking wordt gewaarschuwd voor inundatie
dinsdag 30 september 1794 Uitwaterende sluizen in de Grebbelinie worden gesloten
woensdag 8 oktober 1794 Raad van State beveelt de gehele inundatie te stellen
maandag 13 oktober 1794 Staten van Utrecht geven opdracht inundatie te beëindigen
dinsdag 28 oktober 1794 Alle geschut en affuiten naar de Grebbelinie.
zaterdag 29 november 1794 Meer dragonders arriveren in Renswoude
dinsdag 13 januari 1795 Staten van Utrecht besluiten tot capitulatie
woensdag 14 januari 1795 Verbondenen kondigen aftocht aan
donderdag 15 januari 1795 Britse troepen verlaten de Grebbelinie
dinsdag 27 januari 1795 Verbonden legers trekken zich terug uit Republiek
dinsdag 4 augustus 1795 Voorstellen tot verbeteringen aan de Grebbelinie
maandag 28 december 1795 Meer voorstellen tot verbetering Grebbelinie
zondag 20 maart 1796 Inspectietocht door de linie
maandag 21 maart 1796 Grond in Betuwe aangekocht
donderdag 5 oktober 1797 Klachten inwoners Amerongen en Renswoude
dinsdag 13 november 1798 Het slot op de Grebbelinie
woensdag 14 november 1798 Pleidooi voor sterkere Grebbelinie
woensdag 8 mei 1799 Onderhoudsbestek Coelhorsterkade
donderdag 9 mei 1799 Uitbesteding Voorpost op de Engelaar
maandag 24 juni 1799 Inspectierapport C.C. van Hooff komt uit
maandag 8 juli 1799 Aanbesteding verlengde Groeperkade met Voorpost
vrijdag 12 juli 1799 Nieuwe batterijen tussen Schele Duiker en Lambalgen
maandag 30 september 1799 Onderhoud en aanleg onvoltooide werken
maandag 21 oktober 1799 Aannemer tekent contract voor de Grebbelinie
maandag 18 oktober 1802 Palissades verwijderd uit Grebbelinie
vrijdag 30 december 1803 Extra geld voor linie vanwege hoog water en ijsgang
woensdag 6 augustus 1806 Van Hooff trekt conclusies na onderzoek in linie
zaterdag 31 januari 1807 Kapitein Van Hooff brengt rapport uit over linie
maandag 13 februari 1809 Grebbelinie overgedragen naar Waterstaat
dinsdag 12 maart 1816 Hoornwerk aan de Grebbe wordt niet geslecht
dinsdag 4 november 1817 Sterkte/zwakteanalyse Grebbelinie door Kraaijenhoff
woensdag 29 augustus 1821 Baron Taets van Amerongen geboren
zaterdag 13 september 1823 Voorstel tot verbetering afwatering Gelderse Vallei
zaterdag 3 januari 1829 Verkoopakte Coelhorsterkade getekend
woensdag 17 februari 1836 Werk aan de Glashut verkocht
maandag 26 april 1847 Inmetingen Rijksmilitaire gronden
maandag 5 maart 1855 Grebbedijk bezwijkt
dinsdag 15 december 1857 Bekledingsmuur aan de Grebbe afgebroken
maandag 15 juni 1863 Grebbelinie tot krachtige verdediging in staat
woensdag 6 september 1865 Onteigeningen bij Leusden t.b.v. inundatiesluis
vrijdag 13 september 1872 Rapport over eventuele maatregelen in de linie
dinsdag 13 april 1880 Eenjarig onderhoud Grebbelinie aanbesteed
vrijdag 17 september 1880 Voorstellen tot slechten Asschat, Roffelaar en Daatselaar
zaterdag 7 november 1885 Eerste plannen voor kanaal langs de Grebbelinie
dinsdag 21 september 1886 Rijnbatterij en Gemeenschapsweg verdwijnen
zaterdag 11 juli 1891 Grote legeroefening in de Grebbelinie
dinsdag 25 april 1905 Grebbeliniewater helpt grote steden
woensdag 5 september 1906 Ongeval bij Werk aan de Glashut
donderdag 14 juli 1910 Hoog water bedreigt uiterwaarden
maandag 5 augustus 1912 Aankondiging wedstrijd motorrijders
woensdag 21 augustus 1912 Edict van Oostende treft blazers glashard
donderdag 16 september 1915 Ongeregelheden tijdens einde 4-daagse oefening
woensdag 19 januari 1916 Dank aan soldaten bij dijkdoorbraak
zaterdag 22 januari 1916 Ongeregeldheden bij De Spees
dinsdag 25 januari 1916 Baronesse geboren op Coelhorst
vrijdag 28 januari 1916 Volendamse eenden bij Werk aan de Glashut
vrijdag 18 februari 1916 Eempolder overstroomd
zaterdag 19 augustus 1916 Aanbieding van hakhout langs linie
dinsdag 5 december 1916 Genie dicht gat ter hoogte van de Drie Sluizen
maandag 3 december 1917 Zware storm breekt Grebbelinie
woensdag 19 december 1917 Eemlander verslaat werkzaamheden liniedijk
donderdag 20 januari 1921 Militairen voorkomen doorbraak bij Coelhorst
maandag 27 maart 1922 Gevaarlijke ezel bij Coelhorst
zondag 24 september 1922 Verklaring naam Roffelaar
donderdag 5 februari 1925 Twijfels over Nederlandse steun aan België
zaterdag 28 februari 1925 Batterijen aan de Grebbe opgeheven
zondag 20 september 1925 Grote oefening Lichte Brigade
maandag 21 september 1925 Rode partij Lichte Brigade wint oefening
vrijdag 28 mei 1926 Delen Grebbelinie vestingwerken van Geene Klasse
vrijdag 4 juni 1926 Delen Grebbelinie opgeheven
maandag 9 augustus 1926 Brand in twee hooibergen vermoedelijk kinderspel
donderdag 23 december 1926 Grebbelinie wordt niet afgegraven
donderdag 12 april 1928 Vechtwagens op de proef gesteld
zondag 19 mei 1929 Defensie wil niet betalen voor waterkerende taken
zaterdag 15 juni 1929 Dijkdoorbraak niet langer door linie te keren
donderdag 28 november 1929 Jachtparcours op landgoed Coelhorst
maandag 18 april 1932 Oprichting Stichting Menno van Coehoorn
dinsdag 12 september 1933 Aankondiging militaire oefening Lichte Brigade
dinsdag 10 oktober 1933 Bezittingen Taets onder Natuurschoonwet
woensdag 18 juli 1934 Wandeladvies Amersfoorts Dagblad
donderdag 20 mei 1937 Restaurant De Hof toneel van gevechten
woensdag 24 augustus 1938 Proef vechtwagenhindernissen geslaagd
donderdag 22 september 1938 Koninklijke deelname oefening
dinsdag 27 september 1938 Grensbataljons nemen opstellingen in
woensdag 1 februari 1939 Oprichting Bureau Stellingbouw
donderdag 9 februari 1939 Ontwerp Sluis bij Asschat gereed
woensdag 22 februari 1939 Minister Van Dijk wil Grebbelinie verbeteren
vrijdag 24 februari 1939 Van Hilten verwacht niets van tegenaanvallen
dinsdag 28 maart 1939 Commandant Veldleger wil Glashut gebruiken
woensdag 29 maart 1939 Gietstalen Koepelkazemat ontworpen
maandag 10 april 1939 Bataljons Grensbeveiliging opgeroepen
zaterdag 15 april 1939 CITB presenteert S3-kazemat
dinsdag 18 april 1939 CITB dringt aan op tijdig stellen inundaties
zaterdag 22 april 1939 Zes kazematontwerpen gereed
donderdag 25 mei 1939 Reservoir nodig voor stellen inundatie
vrijdag 2 juni 1939 Flankerende kazemat ontworpen door CITB
woensdag 14 juni 1939 Wilson bevestigt noodzaak reservoir
vrijdag 30 juni 1939 Bureau Stellingbouw ontwerpt S-kazemat
donderdag 6 juli 1939 Ontwerp kazematmodel B 180 LK gereed
vrijdag 7 juli 1939 Twee gietstalen kazematten ontwerpen gereed
vrijdag 21 juli 1939 Twijfels over gemaal aan de Grebbe
donderdag 24 augustus 1939 Aankondiging van voormobilisatie
maandag 28 augustus 1939 Algemene mobilisatie afgekondigd
zaterdag 2 september 1939 Het 10e Regiment neemt intrek in Veenendaal
zondag 3 september 1939 Frankrijk en GB verklaren oorlog aan Duitsland
vrijdag 15 september 1939 Presentatie ontwerp kazemat
zaterdag 4 november 1939 Inundatie zal vijand doen vastlopen
maandag 6 november 1939 Militaire tehuis in Renswoude geopend
vrijdag 10 november 1939 Dood te betreuren van vier soldaten
zaterdag 2 december 1939 Oplevering van kazematten in verlengde Grebbelinie
maandag 4 december 1939 Bestuurder auto negeert militair stopsignaal
zaterdag 9 december 1939 Oplevering 20 kazematten in Maas-Waallinie
maandag 11 december 1939 Koninklijke inspectie deel Grebbelinie
donderdag 15 februari 1940 Journalisten op bezoek in de Grebbelinie
vrijdag 16 februari 1940 Dooi zet in na lange winter
zaterdag 23 maart 1940 Memorandum Generaal Winkelman
woensdag 3 april 1940 Nederlandse patrouille op Duits grondgebied
dinsdag 7 mei 1940 Barneveldse Sluis raakt lek
vrijdag 10 mei 1940 Duitse legers overschrijden Nederlandse grens
zaterdag 11 mei 1940 Voorposten bij Grebbeberg in Duitse handen
zondag 12 mei 1940 Frontlijn bij de Grebbeberg valt na hevige gevechten
maandag 13 mei 1940 Aanval bij Scherpenzeel afgeslagen
dinsdag 14 mei 1940 Veldleger terug op Hollandse Waterlinie
woensdag 15 mei 1940 Nederlands opperbevel tekent capitulatie
dinsdag 21 mei 1940 Eerste dodenherdenking op de Grebbeberg
donderdag 23 mei 1940 Gegevens verwoestingen Grebbelinie gepubliceerd
vrijdag 31 mei 1940 Grebbecommissie geeft hulp aan daklozen
zaterdag 8 juni 1940 Hilversum blijkt voorraadschuur Utrecht
donderdag 13 juni 1940 Bepalingen schadeloosstellingen verschenen
woensdag 19 juni 1940 Aanvoer van vee naar Grebbelinie
maandag 1 juli 1940 Arrestatie Generaal Winkelman
dinsdag 2 juli 1940 Dagblad publiceert memorandum Winkelman
woensdag 3 juli 1940 Eerste bureau voor opbouw geopend
dinsdag 20 augustus 1940 Verschijning boekje Henri van Hoof
woensdag 18 september 1940 Uitspraak hooggerechtshof
dinsdag 15 oktober 1940 “de leeuw van de Grebbelinie” ontmaskerd
dinsdag 29 oktober 1940 Interview Seyss Inquart
dinsdag 5 november 1940 Nieuwe uitgave van “Schaduwen en licht”
maandag 16 december 1940 Duitse journalisten bezoeken Grebbeberg
dinsdag 31 december 1940 Verslag over 11e Regiment in MAVORS
donderdag 30 januari 1941 Oprichting Materialenvervoer Grebbelinie
zondag 6 april 1941 Lichaam gevonden op Fort Daatselaar
zaterdag 3 mei 1941 Brandstoftekort hindert wederopbouw
vrijdag 20 juni 1941 Anton Mussert haalt uit naar legerleiding
vrijdag 15 augustus 1941 Advertentie biedt nummers militair tijdschrift aan
zaterdag 17 januari 1942 Volgens Mussert heeft Grebbelinie afgedaan
zondag 28 juni 1942 Oproep Mussert voor deelname aan Duitse veldtocht
maandag 19 oktober 1942 Monumentenzorg bezoekt Werk aan de Glashut
donderdag 19 november 1942 Kapitein Moquette gefusilleerd
vrijdag 20 november 1942 Goebbels bezoekt Grebbeberg
zondag 9 juli 1944 Albert speer adviseert Hitler Westwall te verlengen tot het IJsselmeer.
woensdag 30 augustus 1944 Hitler geeft bevel verlenging Westwall tot IJsselmeer
zondag 22 oktober 1944 Evacuatie bewoners Bennekom
zaterdag 17 februari 1945 De dierenkaravaan van Ouwehand
donderdag 15 maart 1945 RAF maakt verkenningsvluchten boven Grebbelinie
maandag 9 april 1945 Duitse leger graaft zich in bij Veenendaal
woensdag 11 april 1945 SS-troepen versterken Veenendaal
donderdag 19 april 1945 Molen De Goede Verwachting opgeblazen
maandag 23 april 1945 SS verzamelt zich bij Prattenburg
vrijdag 27 april 1945 Duits leger fusilleert vier mannen bij Asschat
maandag 30 april 1945 Geheime besprekingen in Achterveld
zaterdag 5 mei 1945 Duitse leger capituleert in Hotel de Wereld
zondag 6 mei 1945 SS blaast Vaartbrug op in Veenendaal
vrijdag 18 mei 1945 Bunkerdrama in De Klomp
woensdag 25 februari 1948 Wilson zet vraagtekens bij hardnekkige verdediging
woensdag 10 maart 1948 Peters achtte kazematten niet gereed
donderdag 11 maart 1948 Van Thiel beantwoordt vragen over Staat van Beleg
dinsdag 16 maart 1948 Sas verhaalt over aanvalsdatum
woensdag 14 april 1948 generaal Winkelman wilde niemand ongerust maken
donderdag 29 april 1948 De Klerck ondervraagd door enquetecommissie
woensdag 26 mei 1948 Baron ondervraagd door enquetecommissie
dinsdag 22 juni 1948 Commandant ondervraagd door enquetecommissie
woensdag 23 juni 1948 Reynders acht Vesting Holland sterker
donderdag 22 juli 1948 Oud-minister van Defensie voor enquetecommissie
zaterdag 19 maart 1949 Waardering voor Generaal Winkelman
zondag 1 januari 1950 Einde periode Wederopbouwboerderijen
maandag 22 mei 1950 Restanten Pantherstellung opgeruimd
donderdag 28 september 1950 Grebbelinie staat weer onder water
donderdag 18 oktober 1951 Grebbelinie definitief opgeheven als vestingwerk
maandag 28 mei 1956 Zeldzame flora en fauna op “De Schans”
woensdag 17 mei 1961 Gemeente Amersfoort wil delen linie kopen
vrijdag 24 april 1964 Sjoerd Laansma waarschuwt voor verval van Linie
maandag 4 september 1967 Provincie koopt Grebbesluis
vrijdag 30 mei 1969 Provincie Utrecht koopt Grebbelinie
donderdag 1 augustus 1974 Milieuwerkgroep bezorgd over linie
donderdag 18 augustus 1977 Krant neemt Valleikanaal onder de loep
vrijdag 8 december 1978 Blommestein legt historie Grebbelinie vast
vrijdag 8 december 1978 Herstel Roffelaarskade
maandag 18 juni 1979 Restauratie Juffersluis in Renswoude
woensdag 11 juli 1979 Opmerkelijke vondst bij de Juffersluis
dinsdag 15 april 1980 Valleikanaal verbreed in Amersfoort
dinsdag 3 juni 1980 Schoonmaakbeurt liniedijk door scholen
zondag 29 juni 1980 Grebbesluis in gebruik genomen
woensdag 13 oktober 1982 Staatsbosbeheer presenteert Beheersplan Grebbelinie
vrijdag 11 februari 1983 Opmerkelijke ekster beheerst liniedijk
zaterdag 10 december 1988 Bureau informeert over staat van grote kazemat
woensdag 13 juli 1994 Verzoek leerlingen plaatsing monument afgewezen
dinsdag 4 januari 2000 Laatste uitkijkboom Grebbelinie gekapt
woensdag 22 maart 2000 Werk aan de Spees opgeleverd
vrijdag 21 april 2000 Aankondiging laatste reunie 10 R.I.
vrijdag 28 april 2000 Stichting De Greb presenteert CD-Rom
vrijdag 1 september 2000 Gemeente Veenendaal spaart kazemat
dinsdag 3 oktober 2000 Zorg stichting Grebbelinie over Hogesnelheidstrein
zaterdag 14 oktober 2000 Betuwestelling niet geheel afgegraven
donderdag 26 oktober 2000 Leusden onthult enige informatiebollen
woensdag 20 december 2000 PVDA wil fietsroute langs Grebbelinie
donderdag 5 april 2001 Mond- en klauwzeervirus in de Grebbelinie
donderdag 2 mei 2002 Explosief aangetroffen bij Juffrouwwijk
donderdag 4 juli 2002 Parkeerplaats Grebbelinie officieel geopend
vrijdag 6 december 2002 Oprichting Stichting Grebbelinie
maandag 7 april 2003 Onderzoek naar kazematten op De Greb
zaterdag 24 mei 2003 Herstelwerk Barneveldse Sluis gereed
zaterdag 14 juni 2003 Bom gevonden langs spoorlijn
vrijdag 24 oktober 2003 Openstelling Coelhorst op termijn
donderdag 26 februari 2004 TV Utrecht maakt opnames in de Grebbelinie
maandag 24 mei 2004 Stichting Grebbelinie dient aanvragen in bij RDMZ
zaterdag 5 juni 2004 Omleidingskanaal stukje opgeschoven
woensdag 8 september 2004 Reconstructie stoplijn voltooid
zaterdag 11 september 2004 Presentatie cultuurhistorische gids Grebbelinie
woensdag 6 oktober 2004 Overlijden Anne Visser
vrijdag 7 januari 2005 Monument onbekende soldaat op Grebbeberg
donderdag 17 maart 2005 Publicatie IMG doet stof opwaaien
vrijdag 18 maart 2005 Toch mobilisatiefoto’s na meer dan 60 jaar
maandag 4 april 2005 Scherpenzeel draagt Lambalgerkeerkade voor
donderdag 16 juni 2005 Amersfoort adviseert positief in Rijksbescherming
zaterdag 29 juli 2006 Donateurs Grebbelinie maken wandeling langs Eem
donderdag 14 september 2006 Ondertekening van intentieverklaring
zaterdag 13 januari 2007 Fort aan de Buursteeg overgedragen aan provincie Utrecht
zaterdag 24 maart 2007 Stichting Grebbelinie in het Werk aan de Glashut
vrijdag 1 juni 2007 Stichting Grebbelinie onderzoekt Duitse bunker
vrijdag 5 oktober 2007 Verplaatsing kazemat bij A12
zaterdag 17 mei 2008 Eerste Grebbeliniedag vol activiteiten
dinsdag 7 juli 2009 Programma Grebbelinie naar Projectbureau SVGV
zaterdag 19 mei 2012 Nieuwe bedding Valleikanaal onder de A12 gereed.
woensdag 4 mei 2016 Nederland herdenkt de doden