Staten van Utrecht geven opdracht inundatie te beëindigen

Datum gebeurtenis: maandag 13 oktober 1794
Generaal van de Graaf meldde 13 oktober 1794 ongerust aan de Raad van State dat de Staten van Utrecht iemand naar majoor Croiset hadden gestuurd om onmiddellijk een einde te laten maken aan de inundatie. De inundatiesluis aan de Grebbe moest weer dicht. Bovendien verzocht men met klem om enige schotbalken te verwijderen van de sluis bij de Roode Haan en hetzelfde te doen bij de sluis in de Modderbeek te Amersfoort.
Terug naar de historische gebeurtenissen