Raad van State beveelt de gehele inundatie te stellen

Datum gebeurtenis: woensdag 8 oktober 1794
Zonder toestemming van de Staten van Utrecht af te wachten, beval de Raad van State op 8 oktober 1794 om de gehele inundatie van de Grebbelinie te formeren. De vijand begon te naderen en majoor-ingenieur Croiset werd verantwoordelijk gesteld voor de werkzaamheden in de Grebbelinie. De opstopping van de beken werd verder verhoogd en de Grebbesluis werd geopend. De Staten van Utrecht waren niet gecharmeerd van deze gang van zaken en beraadde zich op tegenmaatregelen.
Terug naar de historische gebeurtenissen