Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Herstel Roffelaarskade

Datum gebeurtenis: vrijdag 8 december 1978
Op 8 december 1978 zijn de herstelwerkzaamheden aan de voorpost van de Roffelaarskade in volle gang. Het ging hierbij om het herstel van de natte grachten. Een Hagensteinse aannemer maakt werk van het op hoogte brengen van de Roffelaarskade. Mensen uit de omgeving hadden grond van de kade afgegraven om land op te hogen of bij de bouw van woningen. Het doel van de werkzaamheden is het beter zichtbaar maken van de situatie in 1940. Bij de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een tekening uit 1879. De Voorpost op de Roffelaarskade werd in 1793 aangelegd.
Terug naar de historische gebeurtenissen