Er zijn geen evenementen gevonden
  • Anton Mussert haalt uit naar legerleiding
    vrijdag 20 juni 1941
    Lees verder >>

Meer dragonders arriveren in Renswoude

Datum gebeurtenis: zaterdag 29 november 1794
De adjunct schout van Renswoude klaagt bij Gedeputeerde Staten van Utrecht dat opnieuw 3 compagnieën Ierse Lichte dragonders van het 8e Regiment zijn aangekomen. De 3 compagnieën bestaan uit 54 man elk, tezamen met 200 paarden inclusief bagage. Vanwege de inundaties, vooral aan de Munnikenweg, kunnen zij niet ingekwartierd worden, zodat één compagnie naar Scherpenzeel is gezonden. Er wordt ook gevraagd om oplossingen om het corps te voorzien van 9 wagens hooi, elke drie dagen. Dat er nog geen ongeregeldheden zijn geweest komt vooral door toeschietelijkheid van de ingezetenen, meldt de adjunct schot.
Terug naar de historische gebeurtenissen