Raad van State zet werk aan de linie door

Datum gebeurtenis: vrijdag 28 september 1742

Op 28 september 1742 sturen de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden een brief naar Gelderland, dat zo verontwaardigd is over de werkzaamheden in de Grebbelinie, terwijl de IJssel in hun ogen eerst versterkt zou moeten worden. De Raad van State ziet echter niet in waarom met Gelderland overlegd moet worden over een linie die op Utrechts grondgebied komt te liggen.

Men wijst er op dat in 1701 al besloten is dat de Tweede Barrière er moet komen en dat men daar nu niet op terugkomt. De steden aan de IJssel zijn bovendien al eerder versterkt en de IJssel is sinds de aanleg van het kanaal bij Pannerden een aanzienlijke waterhindernis geworden.

Fragment uit G69 van 28 september 1742, waarin de Raad van State oordeelt dat de werkzaamheden aan de Grebbesluis doorgang mogen vinden. Met heel veel woorden staat in de tekst hierboven dat men niets anders wil doen dan in 1701 ook al was besloten. De aanpassingen aan de Grebbesluis waren een voorbode van de aanleg van de Grebbelinie. In de tekst hierboven wordt de Grebbelinie aangeduid met 'tweede Barrière'. De eerste barrière was de IJssel. (NA, Register van Memorië van het archief der Genie, behorende tot het Ministerie van Oorlog)


Terug naar de historische gebeurtenissen