Gelderland verzoekt om van voorgenomen werk aan de Grebbelinie af te zien

Datum gebeurtenis: zaterdag 25 augustus 1742

Op 25 september 1742 verzoekt Gelderland om het werk aan de Grebbesluis te staken en voorlopig van de voorgenomen arbeid aan de Grebbelinie af te zien. Men vindt het onfatsoenlijk dat al aan het werk is begonnen zonder te overleggen met, of toestemming te vragen aan Gelderland. De Raad van State bracht daar later (28 september) tegenin dat er in 1701 ook al overlegd was en overeenstemming bereikt, toen men had overwogen om aan de Grebbelinie te beginnen. Gelderland meende dat deze overeenkomst van ruim 40 jaar eerder geen reden was om opnieuw aan tafel te gaan.

Gelderland benadrukte dat in hun ogen eerst de IJssellinie geperfectioneerd moest worden en daarna pas de Grebbelinie, zo laat men weten; vooral Zutphen en Nijmegen dienden versterkt te worden. De Raad van State laat wteen dat er al veel gedaan was aan de Gelderse steden aan de IJssel, dat de IJssel sinds de aanleg van het Pannerdens Kanaal al beter verdedigbaar was door een hogere waterstand én dat er heel goed aan twee linies tegelijk kon worden gewerkt.

Het werd snel duidelijk dat Utrecht zich niet langer liet afbrengen van de aanleg van de Grebbelinie en dat de werkzaamheden werden doorgezet.


Terug naar de historische gebeurtenissen