Er zijn geen evenementen gevonden
  • Anton Mussert haalt uit naar legerleiding
    vrijdag 20 juni 1941
    Lees verder >>

Protest Gelre en Zutphen tegen Grebbelinie

Datum gebeurtenis: zaterdag 11 augustus 1742

De Hertogdommen Gelre en Zutphen komen 11 augustus 1742 bij elkaar op de Landdag. Verbaasd en geschrokken reageert men op de projecten die de Raad van State in de te maken Grebbelinie had afgekondigd. Met klem vraagt men aandacht voor de versterking van de IJssel, zodat de provincie Gelderland niet geheel aan de vijand zal worden prijsgegeven.

De Raad van State vindt echter dat de IJssel tussen Doesburg en Deventer nauwelijks te verdedigen is, behalve met een aanzienlijke legermacht. Gelre en Zutphen laten tenslotte weten dat de inundatie in de Grebbelinie hoogstwaarschijnlijk niet zo eenvoudig zal verlopen als Directeur De Roij doet voorkomen. Dat Directeur de Roij die bezwaren niet ziet zou kunnen komen omdat hij verkeerd is geinformeerd.

Bron: NA: Register van Memoriën, behorende tot het archief der Genie van het Ministerie van Oorlog. G69  


Terug naar de historische gebeurtenissen