Er zijn geen evenementen gevonden
  • Anton Mussert haalt uit naar legerleiding
    vrijdag 20 juni 1941
    Lees verder >>

Du Moulin doet verslag over Amersfoort

Datum gebeurtenis: zondag 3 februari 1793

Du MoulinDirecteur Generaal Du Moulin bracht op 3 februari 1793 verslag uit over de vorderingen in de Grebbelinie, die in staat van verdediging werd gebracht.

Hij stelde voor om in Amersfoort een houten brug aan te leggen ter hoogte van de Laage Weg, die bij nadering van de vijand eenvoudig kon worden opgebroken.

Bij de dwarskade aan het Voetpad stonden voorts enkele tabaksschuren in het schootsveld, die volgens Du Moulin verwijderd moesten worden. Met het oog op de voorgenomen inundatie adviseerde hij bij zwakke plekken in de liniedijk planken aan te voeren om eventuele gaten te dichten.

Kort hierop overleed Carel Diederik Du Moulin, op 21 maart 1793. Hij had de Verenigde Nederlanden gediend als Luitenant Generaal van de infanterie en als Directuer der Fortificatiën.

De dwarskade aan het Voetpad is geheel uit Amersfoort verdwenen. Deze lag aan de oostelijke zijde van het tegenwoordige Valleikanaal bij de nieuwe wijk Hogekwartier.

Klik hier voor meer informatie over deze historische gebeurtenis


Terug naar de historische gebeurtenissen