Er zijn geen evenementen gevonden
  • Anton Mussert haalt uit naar legerleiding
    vrijdag 20 juni 1941
    Lees verder >>

Adviezen van Du Moulin bij opmaken Grebbelinie

Datum gebeurtenis: donderdag 27 december 1792
Op 27 december 1792 brengt Directeur Generaal Du Moulin verslag uit over de mogelijkheden om de Grebbelinie in de verdediging van het Oostelijk Frontier op te nemen. Hoewel het seizoen niet gunstig is en de tijd dringt omdat het peil in de rivier elk moment kan zakken, somt hij op wat in 5 á 6 weken gedaan moet worden om de linie op te maken. Zo moeten er kanonnen komen uit de Hollandse magazijnen, 70 kruiwagens worden besteld om het hoge land voor Amersfoort weg te graven bij de Laage Weg, sluizen dienen te worden gecontroleerd en de duikers door de Slaperdijk gesloten. Verder pleit hij voor het opwerken van batterijen in de Liniedijk en de bouw van wachthuizen en logeerloodsen voor de soldaten.
Terug naar de historische gebeurtenissen