Sterkte/zwakteanalyse Grebbelinie door Kraaijenhoff

Datum gebeurtenis: dinsdag 4 november 1817
Op 4 november 1817 verschijnt het rapport van Luitenant Generaal Kraaijenhoff, Inspecteur Generaal der Fortificatiën. Onderwerp is een sterkte/zwakte analyse van de Grebbelinie, een verklaring waarom de Grebbelinie had afgedaan als onderdeel van het Oostelijk Frontier. Uit zijn betoog blijkt dat de Grebbelinie een hoge reputatie had, tot de linie in de Frans-Pruisische oorlog niet geïnundeerd kon worden. Dit bracht Kraijenhoff in 1806 zelf ook in verlegenheid omdat hij zojuist tot Commissaris Generaal was benoemd en advies moest uitbrengen aan Prins Lodewijk Napoleon die met een legermacht de Bataafse Republiek wilde beveiligen.
Terug naar de historische gebeurtenissen