Er zijn geen evenementen gevonden
  • Anton Mussert haalt uit naar legerleiding
    vrijdag 20 juni 1941
    Lees verder >>

Ondertekening van intentieverklaring

Datum gebeurtenis: donderdag 14 september 2006

Donderdag 14 september was een historische dag voor de Grebbelinie van de toekomst. Hoe belangrijk de bijeenkomst van de betrokken organisaties, gemeenten en provincies was, moet blijken in de komende 10 jaar. In die periode moeten de voornemens waargemaakt worden. De gedeputeerden van de provincies Gelderland en Utrecht, vertegenwoordigers van twaalf gemeenten en tal van landschapsorganisaties tekenden de intentieverklaring tot herontwikkeling van de Grebbelinie.

De visie achter de plannen wordt breed gedragen door overheid en burgers. De bevolking in de Gelderse Vallei werd meermalen uitgenodigd om mee te denken in de plannen rond de Grebbelinie en van die gelegenheid is enthousiast gebruik gemaakt. De ideeën van de bewonersavonden zijn meegenomen in de zojuist verschenen Gebiedsvisie voor de Grebbelinie onder de naam: 'De Grebbelinie boven water'. Deel 1, het Hoofdrapport, werd tijdens de bijeenkomst aangeboden door gedeputeerde Jan van Bergen aan de loco-burgemeester van Renswoude.

Het beeld van de Grebbelinie werd getoond door de premiere van een prachtige DVD waarin op kunstige wijze forten werden belicht en uitgelicht. De DVD zal in de toekomst te zien zijn in informatiecentra langs de Grebbelinie. Het Fort aan de Buursteeg is de belangrijkste 'kandidaat' om als Bezoekerscentrum fungeren voor de gehele Grebbelinie.De inrichting van het fort met bezoekerscentrum geldt als een 'sleutelproject'.

Prof. dr. Maarten van Rossum bood zijn geheel eigen kijk op de materie door in te gaan op 'plaatsen van herinnering'. Hij benadrukte het belang van de geschiedenis die bepaalde stukken landschap -en de Grebbelinie in het bijzonder- met zich mee dragen. Ook maakte hij van de gelegenheid gebruik door te waarschuwen om bij al het enthousiast vernieuwende, de huidige sterke punten van de linie niet in het gedrang te laten komen. Hierbij doelde hij met name op de rust en kleinschaligheid die het landschap kenmerkt.

Bij de visie werd tevens een aantal bijlages gepresenteerd, zoals bijlage 3:"Grebbeleving". Hierin wordt door Jolanda van Ee geschetst hoe diverse bewoners van de Gelderse Vallei de linie beleven. De Stichting Grebbelinie droeg zorg voor de historische analyse in "Tijdlijn in de Gelderse Vallei". De ontwikkeling van de linie wordt stapsgewijs beschreven en toegelicht met kaarten.

De ondertekening gebeurde in het Werk aan de Daatselaar en werd omlijst door optredens van een theatergezelschap. De provincie Utrecht is sindsdien inspirator en organisator van activiteiten die moeten leiden tot een beter herkenbare en beleefbare Grebbelinie. De ondertekening van de gebiedsafspraken volgde op een prachtig dansspektakel, waarin de strijd in de Grebbelinie werd verbeeld en de toekomstige vrede werd getekend onder toezien van vele aanwezigen.

Foto's: Geo van Geffen, Stichting Grebbelinie

 


Terug naar de historische gebeurtenissen