GREBBELINIE

De Grebbelinie is een waterlinie op de grens van Gelderland en Utrecht, die werd aangelegd in de 18e eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de periode 1939-1940 toen de linie onder de naam Valleistelling deel uitmaakte van de Nederlandse hoofdverdediging. Na de Tweede Wereldoorlog werden de kazematten, tankversperringen en Duitse bunkers bedekt met een laag groen. Meer dan 40 kilometer aan militaire geschiedenis ligt nu enigszins verborgen in een mooi en langgerekt natuurgebied langs Valleikanaal en Eem.

In diverse centra (Rhenen, Renswoude, Woudenberg) worden de verhalen van deze linie bewaard en gedeeld.

Agenda

Rondleiding Buursteeg

Het gebied

De Grebbelinie ligt op het laagste punt van de Gelderse Vallei tussen de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Hier verzamelde zich het water dat via vele beken werd aangevoerd. Daardoor was het gebied eeuwenlang zeer waterrijk en drassig. Het was dan ook geen wonder dat het oog al in de Tachtigjarige Oorlog viel op dit moeilijk toegankelijke terrein.  Militairen zorgden vanaf de 17e eeuw dat het gebied verdedigbaar werd door grip te krijgen op de aanvoer, afvoer en vasthouden van water. De aanleg van het Valleikanaal speelde in de 20e eeuw een belangrijke rol toen de legerleiding zich beraadde op de meest geschikte linie voor een hardnekkige verdediging. De keuze viel in 1940 uiteindelijk op de Grebbelinie omdat hier al veel in was geïnvesteerd, de grote steden buiten bereik van het (Duitse) geschut zouden blijven, de Utrechtse Heuvelrug zorgde voor zichtdekking tegen vliegtuigen en er tussen de inundaties ruimte was voor tegenaanvallen van het Veldleger.

Het Duitse leger gebruikte de Grebbelinie in 1945 als deeltraject van de Pantherstellung. Het leek eenvoudiger om hier de verdediging tegen de geallieerden te voeren, dan langs de veel uitgestrektere noordelijke grenzen van Duitsland. Diverse bunkers herinneren aan deze periode.

Grebbelinie bezoekerscentrum

In het Grebbelinie bezoekerscentrum wordt verteld over de rol van de Grebbelinie in de landsverdediging middels film, animaties en voorwerpen, gecombineerd met een mooie wandeling over het Fort aan de Buursteeg tussen Veenendaal, Renswoude en Ederveen. Het vormt een fraai startpunt om de gehele linie te ontdekken. Zie ook de website: www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl

Het Grebbelinie Bezoekerscentrum is 6 dagen per week open. Vanaf 1 november is de winterperiode voor het centrum ingegaan: vier maanden lang is het museale deel van het bezoekerscentrum open van 12.30-16.00 uur.  Alleen maandag is het museale deel met museumwinkel dicht. De Grebbelounge is wel 7 dagen per week open vanaf 10.00 uur. 

U kunt reserveren voor een bezoek aan de expositie door het invullen van het contactformulier, of door tijdens openingstijden te bellen: 085 041 0110

Reserveren is niet verplicht, u kunt ook gewoon binnen wandelen en zich melden aan de balie van het bezoekerscentrum aan de Buursteeg 2 te Renswoude.

Heeft u foto’s, vragen of suggesties voor de site? Mail naar info@grebbelinie.nl of volg en deel de mijlpalen, artikelen, rondleidingen, fietstochten in de Grebbelinie op Twitter!