Projecten

In 2006 tekenden alle aangrenzende gemeenten van de Grebbelinie een gebiedsafspraak, waarin men instemde met de ontwikkeling Grebbelinie Boven Water! Ook de provincies Utrecht en Gelderland, het Waterschap en Staatsbosbeheer zetten hun handtekening. Sindsdien zijn vele plannen ontwikkeld en uitgevoerd.

Deze pagina's geven een beeld van projecten die in opdracht van genoemde gebiedspartijen zijn ontwikkeld. Aanvankelijk lag het initiatief vooral bij de provincie Utrecht, maar gaandeweg zijn meer en meer plannen ontwikkeld in de gemeenten langs de linie en nu ook in Gelderland. Sinds 2009 worden de projecten begeleid, gesteund of aangestuurd door het Grebbelinieprogramma dat zetelt in Huize Scherpenzeel bij de Gebiedscoöperatie O-gen.

In 2009-2010 werden in het kader van oral history enkele tientallen getuigen geinterviewd, die de mobilisatie, inundatie en evacuatie hadden meegemaakt. Jan Blokker maakte er een prachtig boek van: Oorlog in je Achtertuin. Bijgaand filmpje geeft een beeld van de verhalen.