• Veel oog voor verborgen erfgoed op Grebbelinie Platform
  Lees verder >>
 • Grote opkomst bij rondleiding over Werk aan de Glashut
  Lees verder >>
 • Geslaagde Grebbelinie-excursie over de Eem
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewandeltocht maakt een zonnige nieuwe start
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewacht Stichting Grebbelinie actief op de liniedijk in Woudenberg
  Lees verder >>

Verwijzingen naar Levende Geschiedenis

De Grebbelinie is voor een belangrijk gedeelte bewaard gebleven en gerestaureerd. Toch is het voor bezoekers niet altijd eenvoudig om de contouren van de linie te herkennen. Werkgroepen levende geschiedenis spelen hierbij een belangrijke rol. Tijdens bijzondere dagen in de Grebbelinie zetten ze hun tenten op bij het terreplein en nemen plaats op de banketten.

Hieronder zullen werkgroepen verschijnen die vallen in de Grebbelinieperiode: 1745-1945. Minus de Eerste Wereldoorlog, die bijna ongemerkt aan de Grebbelinie voorbijging en plus het tweede deel van de Tachtigjarige Oorlog (1590-1648) toen de Grebbelinie in weliswaar andere vorm voor het eerst een rol in de geschiedenis speelde.

 


 

 

 

Nederland Paraat in de Grebbelinie bij Hoeve de Beek