Grebbelinie in Beeld

 

 • Donateurs (krijgen het blad (24-28 pagina's, geheel in kleur) driemaal per jaar thuisgestuurd.
 • U wordt donateur door tenminste € 17,50 over te maken naar de stichting (zie inschrijfformulier)
 • Met uw donateurschap helpt u de vrijwilligers en steunt u de Grebbelinie.
 • U wordt op de hoogte gehouden van excursies en rondleidingen.
 • Wie donateur wordt ontvangt gratis de laatste drie nummers als welkom.

Losse oudere nummers bijbestellen kan via de webshop zolang de voorraad strekt. Het volgende nummer komt uit in mei 2019.

Jaargang 8-Nr: 22- Juni 2018

 • Kazemat G93 in het vizier
 • Beton op de Grebbelinie
 • De Grebbeliniedijk
 • Baanwachtershuis in gewapend beton
 • De Luchtvaartafdeling

Los bestellen   Donateur worden

Jaargang 8-Nr: 23- September 2018

 • De aanleg van de Groeperkade
 • Het Uniform van H.J. van 't Lindenhout
 • Onderduiker in het vizier
 • De liniedijk in de verdrukking
 • Beton op de Grebbelinie (2)

   Los bestellen  Donateur worden

Jaargang 8-Nr: 24- December 2018

 • Schutters op de schaats
 • B-kazemat in 3D
 • De overjas van Vaandrig Pasma
 • De Roode Haan in oorlogsjaren
 • 281 kazematten in de Grebbelinie

Los bestellen  Donateur worden

Jaargang 7-Nr: 19- Mei 2017

 • Versperring op de Glashutterkade
 • Grebbelinie in stripverhaal
 • In de schaduw van de Grebbeberg(2)
 • Een pre-Grebbelinieplan
 • Vleermuizen in het vizier

Los bestellen

Jaargang 7-Nr: 20- Oktober 2017

 • In het Schootsveld: Ruwinkelseweg
 • Dijkverbetering Linie langs de Eem
 • Bouw Grebbelinie bezoekerscentrum
 • Gewond stekelvarken
 • Register artikelen

Los bestellen  Donateur worden

 

Jaargang 7-Nr: 21- December 2017

 • Genie: Verlichtingstroepen 
 • Bunschoterkom deel 6
 • Vechtwagenversperring
 • Grebbelinie in Amersfoort: Hamseweg
 • Verdwenen Pantherstellung.

Los bestellen  Donateur worden

Jaargang 6-Nr: 16- Mei 2016

 • Kanonnen van de Grebbelinie
 • Pantherstellung
 • De kistdam bij Renswoude
 • Verdwenen bunkers
 • Kazemat 142 gevonden

Los bestellen

Jaargang 6-Nr: 17- Oktober 2016

 • Oorlogsvoering in de 18e eeuw
 • Een loteling uit Opperdoes
 • Educatief centrum: verbouwing in beeld
 • Vluchtoord in het schootsveld
 • Restanten in de gemeente Bunschoten

Los bestellen

Jaargang 6-Nr: 18- December 2016

 • In de schaduw van de Grebbeberg
 • Veteraan in het vizier
 • Het offer van Aalten
 • De aanleg van het Fort a.d. Buursteeg
 • De Grebbelinie in Amersfoort (13)

Los bestellen

Jaargang 5-Nr: 13- Mei 2015

 • Voorposten Stoutenburg
 • De evacuatie van Bunschoten
 • Verborgen sporen bij Wageningen
 • Slag om de Grebbeberg
 • Locomotief op het smalspoor

Los bestellen

Jaargang 5-Nr: 14- Oktober 2015

 • Stekelvarkens in 3D
 • De bevrijding van Renswoude
 • Wederopbouwboerderij 't Scham
 • Het vizier op de Pantherstellung
 • Wandelroute Hoogland/Amersfoort

Los bestellen

Jaargang 5-Nr: 15-December 2015

 • Een Gelders Grebbelinieverhaal
 • Een brief aan sergeant Don
 • Blauwe bondgenoot
 • De Bunschoter kom (deel 4)
 • Schwartzlose mitrailleur M.08

Los bestellen

Jaargang 4-Nr: 10- April 2014

 • Het Werk aan de Roode Haan.
 • Wachtmeester M.A. Vlielander Hein
 • De klucht bij Asschat
 • Reconstructie Fort aan de Buursteeg

Los bestellen

 Jaargang 4-Nr: 11- Oktober 2014

 • Rozen in de landsverdediging
 • Schatten van zolder: Kruiponder
 • Heer van Rozendaal op oorlogspad
 • De Bunschoterkom

Uitverkocht

Jaargang 4-Nr: 12- December 2014

 • De Slag om Renswoude
 • De liniedijk langs de Eem rond 1960.
 • Kipkarren in de Nude.
 • De Bunschoter Kom (deel 2) 

Los bestellen

Jaargang 3-Nr: 7- April 2013 

 • Vesting Veenendaal.
 • Het offer van Gelderland, 1742.
 • Rats, kuch en bonen
 • Randenbroek en de verdwenen linie

Los bestellen

Jaargang 3-Nr: 8- Oktober 2013 

 • Schatten van zolder: de Grebbeberg.
 • 11e Regiment Infanterie in Leersum.
 • De Fordson F tractor in legergroen
 • De Liniedijk bij Hoogland in 1955

bestellen

Jaargang 3-Nr: 9- December 2013

 • Het schietincident bij Leersum.
 • De Slag om de Grebbeberg in Beeld.
 • Dragonders aan de linie.
 • De Nederlandse tank van 1940

bestellen

Jaargang 2-Nr: 4- April 2012

 • Rondwandeling Ereveld Grebbeberg.
 • Sporen van een artilleriestelling.
 • Asschatterkeerkade in het geweer.
 • Amersfoort: Randenbroek

bestellen

Jaargang 2-Nr: 5- September 2012

 • Jan Philip Prevost in 1741.
 • De vondst van kazemat G57d
 • Kazemat 43a gerestaureerd
 • Liniedijk bij de Kruiskamp

bestellen

Jaargang 2-Nr: 6- December 2012

 • Wie was Bernard de Roij?
 • De bunker in De Klomp.
 • Werkzaamheden bij Asschat
 • Bloedspoor: beeldverhaal van de linie

bestellen

Jaargang 1-Nr: 1- April 2011

 • De Barneveldse Sluis.
 • PAG-restant bij de Roode Haan.
 • De Grebbelinie in Hoogland.
 • De onbekende kade

Uitverkocht

Jaargang 1-Nr: 2- September 2011

 • Het Spinnemeer.
 • Fort aan de Buursteeg: inventarisatie.
 • Amersfoort: Wijk Koppel.
 • Hospitaalsoldaat in 1940

bestellen

Jaargang 1-Nr: 3- December 2011

 • Tankversperring bij Asschat.
 • Verdwenen kazemat in het Ruisseveen.
 • De grenzen van een monument
 • Hulpverbandplaats Overberg

bestellen