Grebbeliniedag

Gedurende de eerste edities van de Grebbeliniedagen bestond het evenement slechts uit 1 dag, ook we lGrebbeliniefestival genoemd. Inmiddels zijn er de gehele maand door activiteiten, georganiseerd door vrijwilligers- en natuurorganisaties langs de linie. Deze Grebbeliniedagen vormen samen de Grebbeliniemaand mei. Zie ook het programma...

Wilt u met uw historische kring of natuurvereniging meedoen aan de Grebbeliniemaand? Een rondleiding verzorgen over de linie, een fietstocht, kraampje of tentoonstelling? Enige voorwaarde is dat er een relatie is met de linie: dat kan dus ook een slootjesexcursie zijn langs de liniedijk of een busreis die de linie aandoet.

Als u uw idee tijdig mailt, kunnen we uw bijdrage opnemen in het programma.  Dan nemen we dat graag op in de kalender van de Grebbeliniemaand. Reacties zijn welkom via info@grebbelinie.nl 

Fietsers