Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Foto met een vreemd bijschrift

Door Bert Rietberg, vrijdag 10 september 2010 12:42
Categorie: Stichting Grebbelinie

Met grote regelmaat duiken er zeer fraaie foto's op van Nederlandse stellingen uit de periode 1939-1940. Voor onderzoekers en andere belangstellenden is het jammer dat de tekst bij de foto's vaak niet meer informatie biedt dan 'Ergens in Nederland'. Het is dan ook regelmatig onbekend wat er precies op de foto staat en waar de foto gemaakt is. Misschien kunt u ons helpen met uw kennis of suggesties?

Kazemat aan een kanaal

Foto van een gecamoufleerde Nederlandse kazemat langs een kanaal. Volgens het bijschrift: IJsselstellung, Belgien. 

Oud fotomateriaal is niet alleen (vaak) zeer interessant, het stelt de kijker ook regelmatig voor raadsels. Foto's in een album bieden doorgaans wel voldoende samenhang om tot een goede beschrijving te komen. Een korte aantekening op de achterzijde van een foto biedt in veel gevallen enig houvast. Het komt echter ook voor dat foto's rechtstreeks uit de schoenendoos worden gepresenteerd.

schuurDe foto hierboven komt uit een Duits album van een soldaat die Holland vastlegde met zijn camera. De foto werd uit het album gehaald en verkocht naar een belangstellende in Nederland. Op de achterzijde staat vermeld IJsselstellung en Belgien. Het is niet bekend wanneer en door wie de beschrijvingen op de achterzijde zijn gezet. De IJssellinie maakte uiteraard deel uit van de Nederlandse verdediging in 1940, maar de IJssel is in ieder geval niet gefotografeerd. Het is niet onmogelijk dat het een kanaal betreft die deel uitmaakte van de IJssellinie, bijvoorbeeld in de buurt van Zwolle. Nu we weten dat de beschrijving onbetrouwbaar is, moet er rekening mee gehouden worden dat het kan gaan om een foto uit bijvoorbeeld de Peel-Raamstelling, of de Grebbelinie.

Een opvallend element van de foto is natuurlijk de Nederlandse kazemat met camouflagetekening. Het type (S3a, een stekelvarken met drie schietgaten) kwam in vele Nederlandse linies voor, zoals de Maaslinie, Peel-Raamstelling, Q-lijn, O-lijn, Betuwestelling, IJssellinie, Bathstelling en Grebbelinie.

FietsersLinks op de foto zijn fietsers zichtbaar, waarschijnlijk Duitse soldaten, die langs de verlaten stellingen rijden. Het water lijkt te eindigen in een dam, of het gaat om een bocht die deze indruk wekt. Voorts zijn de schuur en de boerderij aanwijzingen voor kenners van deze gebouwen, die vaak streekeigen zijn. In de Grebbelinie zijn slechts enkele plaatsen denkbaar die aan de kenmerken van de plaat voldoen. Zo zou het kunnen gaan om de Broekersloot, ongeveer ter hoogte van het Broekerbos.

Als u suggesties of aanwijzingen heeft, zijn deze van harte welkom op info@grebbelinie.nl


Terug naar het nieuwsoverzicht