Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Lezing wederopbouwboerderijen in Stoutenburg

Door Han Gerlings, zaterdag 01 mei 2010 08:01
Categorie: Geschiedenis

Vrijwilligers van Het Utrechts Landschap in Stoutenburg nodigen bewoners van Amersfoort, Leusden en Hoevelaken uit om een lezing bij te wonen over de wederopbouwboerderijen, die ook in Leusden langs de Grebbelinie staan. De lezing vindt plaats in het kader van het Grebbeliniefestival 2010 op vrijdagavond 14 mei a.s., om 20.00 uur in het Informatiecentrum Koetshuis Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 4.

wederopbouwboerderij

Sophie Elpers, etnologe, wetenschappelijk medewerker van het Meertens Instituut in Amsterdam, is bezig met een proefschrift 'Erfenis van het verlies' over wederopbouw-boerderijen. Zij zal deze avond een lezing houden en na afloop praten met bewoners van wederopbouwboerderijen in Leusden. Koetshuis open: vanaf 19.45 uur.
Entree € 3,00 p.p. (begunstigers HUL € 2,00), de eerste kop koffie/thee is gratis.

Boerderijen
In het kader van de wederopbouw hebben op het platteland na de oorlog enorme ingrepen plaatsgevonden, maar er is er nauwelijks aandacht besteed aan de boerderijen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 8.000 boerderijen totaal verwoest. Daarmee verloren boeren niet alleen abrupt hun woonruimte, maar ook de basis van hun bestaan en de drager van hun identiteit, traditie en status. De meeste boerderijen gingen in de laatste oorlogsjaren verloren, maar ook in het begin van de oorlog werden door het Nederlandse leger boerderijen verwoest, met name in de Grebbelinie. Vanuit de overtuiging dat de boerderijen met het oog op de voedsel-voorziening zo snel mogelijk moesten worden hersteld, was al in 1940 door de rijksoverheid het Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB) opgericht. Tot in de jaren ‘50 organiseerden en coördineerden het BWB en zijn opvolger, de Afdeling Boerderijenbouw van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, de wederopbouw.

Daarbij werd toentertijd heftig gediscussieerd over het spanningsveld tussen het vreemde en het eigene, innovatie en behoud, functionaliteit en esthetiek, uniformiteit en variabiliteit, modernisering en traditie. Bewoners waren persoonlijk (en vaak traumatisch) getroffen door het verlies van hun woning, terwijl de overheid de wederopbouw van boerderijen zag als kans om de landbouw te moderniseren. De door het BWB vastgestelde richtlijnen bepaalden uiteindelijk dat eenvoudige, maar doelmatige gebouwen moesten ontstaan die een efficiënte eigentijdse bedrijfsvoering mogelijk maakten. De vormgeving van de modernisering leunde echter op 'het bekende' en kan in het algemeen als streekeigen worden gekarakteriseerd. In een kleine intermezzo zal Sophie Elpers het ook hebben over de tijd vóór de wederopbouw en over het leven en werken in noodwoningen en noodboerderijen.


Terug naar het nieuwsoverzicht