Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Aspaal gevonden op Asschatterkeerkade

Door Bert Rietberg, woensdag 10 februari 2010 20:05
Categorie: Vestingwerk

Hans Peter Reinders, beleidsmedewerker Natuur en Landschap van de gemeente Leusden vond dit jaar een aspaal op de Asschatterkeerkade. Dat deze palen in de 19e eeuw waren geplaatst op de kade was bekend. Dat er (tenminste) nog 1 resteerde bij Asschat was een meevaller. Er werd rekening mee gehouden dat ze allemaal bij werkzaamheden rond de Tweede Wereldoorlog waren verdwenen.

ReindersAsschat

Aspalen zijn kleine achtkantige paaltjes met een letter, in de as van een kade of liniedijk. De paaltjes vormden referentiepunten voor het opmeten en controleren van de militaire Rijksgronden. Ze werden halverwege de 19e eeuw geplaatst in de gehele Grebbelinie. AspaalFteAsschatToen het Valleikanaal in de jaren '30 van de vorige eeuw werd aangelegd hoogde men met de afgegraven grond de Grebbeliniedijk op en zo verdwenen de paaltjes onder de aarde. De paaltjes op de keerkaden bleven nog even ongemoeid, maar tijdens de mobilisatieperiode begonnen de graafwerkzaamheden van de militairen. Juist in de Asschatterkeerkade zijn de sporen van de grotendeels dichtgegooide loopgraven nog te vinden. Sinds de vondst van Hans Peter Reinders weten we dat tenminste 1 paaltje de dans is ontsprongen. Aan de hand van oude kaarten zal de Stichting Grebbelinie onderzoeken of er meer van deze stenen resteren op deze en andere kaden. Tot dusverre is alleen de Groeperkade op aspalen onderzocht; daar bleken er nog een zevental te bestaan.


Terug naar het nieuwsoverzicht