Er zijn geen evenementen gevonden
  • Volendamse eenden bij Werk aan de Glashut
    vrijdag 28 januari 1916
    Lees verder >>

Amersfoort viert verbinding van betekenis

Door Bert Rietberg, donderdag 04 februari 2010 17:59
Categorie: Projecten

Op donderdag 4 februari werd de start van het project Grebbelinie in Amersfoort gevierd door een grote groep belangstellenden. Niet alleen de opkomst was groot. Ook uit de inhoud van de plannen kan worden opgemaakt dat de gemeente Amersfoort werk gaat maken van de Grebbelinie.

De Stuurgroep op het Werk aan de Glashut

De Stuurgroep Grebbelinie wordt gefotografeerd op het Werk aan de Glashut. De stuurgroep speelt een belangrijke rol bij beslissingen rond planvorming en ambities in de Grebbelinie.

Vrolijke gezichten op het Werk aan de GlashutDe eerste resultaten van de veelbelovende plannen werden getoond tijdens een wandeling over het Werk aan de Glashut, dat voor deze gelegenheid toegankelijk was. Het werk blijft in particuliere handen van de familie Engel, die het werk al sinds 1936 in bezit heeft. Door met Amersfoort samen te werken is het beheer voor de komende jaren veilig gesteld. De contouren van het verdedigingswerk zijn bij de eerste grote werkzaamheden aangescherpt, het zicht op 'De Schans' is sterk verbeterd en eindelijk is vanaf de openbare weg de kazemat weer zichtbaar, die lang aan het oog onttrokken was.

De werkzaamheden werden voorbereid door de landschapsarchitecten van DS uit Amsterdam. Op een fraaie poster van het gebied leggen de architecten uit dat de Grebbelinie een topattractie kan zijn, wanneer de projecten worden gerealiseerd. Het gehele proces zal stapsgewijs vorm krijgen, ook al omdat dijkverhogingsmaatregelen invloed hebben op de uitvoer van de plannen langs de Eem.

De projecten leveren een bijdrage aan ecologie en met name de Groenblauwe structuur van Amersfoort. Moerasgebieden, de Oude Eem, ecotunnels en natuurvriendelijke oevers zijn voorbeelden van maatregelen in deze belangrijke ecologische zone. Bij recreatie worden o.a. het Grebbeliniepad en een kleine binnenhaven voor watersport genoemd. Bovendien blijft er in de plannen ruimte voor de woonboten, de Jachtwerf Elzenaar en jachthaven De Eemkruisers.

Ondanks allerlei nieuwe functies in het gebied, zoals het Meander Ziekenhuis en het Huis van de Watersport blijft de Grebbelinie een belangrijke rol spelen in de manier waarop het landschap vormgegeven wordt. Daarmee krijgt de Grebbelinie in Amersfoort haar gezicht (deels) terug.

De Stuurgroep Grebbelinie wordt gevormd door vertegenwoordigers van de provincies Gelderland en Utrecht, twaalf gemeenten, het Waterschap Vallei & Eem en Staatsbosbeheer. Het Grebbeliniemanagement wordt gestalte gegeven door de SVGV te Scherpenzeel, in het hart van de Grebbelinie.


Terug naar het nieuwsoverzicht