Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Oude muur in Grebbedijk ontdekt

Door Bert Rietberg, donderdag 24 december 2009 12:03
Categorie: Vestingwerk

Bij cultuurhistorisch onderzoek in de Grebbedijk is een oud muurwerk aangetroffen. Het onderzoek werd verricht ten behoeve van een verantwoorde versterking van de Grebbedijk door Beek & Kooiman Cultuurhistorie in opdracht van de Provincie Utrecht.

Muur Grebbedijk

De steunmuur in de Grebbedijk in december 2009 (foto Dolf Bekius)

De steunmuur werd gebouwd bij de eerste werkzaamheden in de Grebbelinie in 1745. In eerste instantie hoopte ontwerper Bernard de Roij op muren rond het gehele hoornwerk, maar dat vond men uiteindelijk te duur. Men liet het bij het meest kwetsbare deel; dat gedeelte waar het rivierwater de Grebbedijk en het hoornwerk kon bedreigen. De muur moest de dijk extra stevigheid bieden en bood de gelegenheid om de dijk aan die zijde smal en steil uit te voeren. Door de muur voorkwam men het afkalven/afkabbelen van de oever. Daar kwam bij dat aanvallers minder eenvoudig met bootjes de dijk op konden klimmen.

In de loop van de 19e eeuw raakte de militaire betekenis van de Grebbelinie/hoornwerk wat op de achtergrond. De kosten voor onderhoud aan de muur en het ontbreken van de militaire noodzaak leidde er waarschijnlijk toe dat men van de muur afwilde. In 1847 was men al van plan om het (deels) af te breken en onder de grond weg te werken, maar het duurde tot 1883-1884 tot dit werk werd uitgevoerd voor 200 gulden. Het muurtje bleef meer dan 150 jaar verborgen onder groen en aarde, tot het werd opgemerkt door de heer Bekius tijdens het onderzoek naar de cultuurhistorische betekenis van de Grebbedijk.


Terug naar het nieuwsoverzicht