Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Landmeter in Woudenberg

Door Bert Rietberg, maandag 13 april 2009 11:11
Categorie: Recreatie

Met grote belangstelling kijkt de Stichting Grebbelinie uit naar het optreden van Raymond Uppelschoten van Het Leege Land. Hij vertolkt op de Grebbeliniedag de rol van ingenieur, die metingen doet op de Liniedijk bij Hoeve de Beek. Landmeters speelden natuurlijk een grote rol in de waterlinie. Maar hoe bracht men die verrichtingen in kaart zonder moderne apparatuur?

LiniedijkWoudenberg

Fragment van een kaart uit 1846 door H.J. van Druijnen. Hierop worden de militaire Rijksgronden in de Grebbelinie aangegeven. Het betreft hier de Liniedijk ter hoogte van de Brinkanterweg.

Nog voor de Grebbelinie werd aangelegd, verrichtte men op grote schaal waterpassingen in het gebied. Men moest immers weten waar de Liniedijk en de dwarskaden het best konden worden opgeworpen en tot hoever de inundaties in het gebied zouden strekken. Zo meldde landmeter J. v. Broekhuisen op 11 mei 1701: "Van de Rooden Haan tot aan den weg van Amerongen is 't verval (terreindaling) 5 voet en 2 duim(1,62 meter). Van daar tot den weg naar Scherpenzeel en naar Ginkel 2 voet en 3 duim. 

Halverwege de 19e eeuw deed Kapitein Ingenieur H.J. van Druijnen metingen in de Grebbelinie en bracht daarbij de Militaire Rijksgronden in kaart. Om de grenzen af te bakenen werden Grensstenen en Aspalen geplaatst. Eén van die grensstenen werd onlangs teruggevonden langs de Liniedijk. De hardstenen paal met de "O' van het Ministerie van Oorlog is genummerd "110". Op bovenstaande kaart is deze in rode cijfers bovenaan terug te vinden langs de Liniedijk.

Op de Grebbeliniedag zal de grenssteen weer op zijn oude positie worden teruggeplaatst met hulp van Landmeter Raymond van Uppelschoten, gehuld in originele kledij uit die periode. 

Zie ook: www.hetleegeland.nl  


Terug naar het nieuwsoverzicht