Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

RACM vraagt opnieuw uitstel voor onderzoek

Door Bert Rietberg, Foto Ted Smeding, donderdag 22 januari 2009 09:55
Categorie: Stichting Grebbelinie

Voor de derde keer heeft de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten meer tijd gevraagd om het bezwaar van de Stichting Grebbelinie te bestuderen. Het bezwaar richtte zich destijds op de afwijzing van het verzoek om van de Grebbelinie een Rijksmonument te maken. Het verzoek werd in 2008 afgewezen op formele gronden.

Grebbeberg winter 2009

De RACM gaf in de vorige periode van drie maanden aan dat een waardesteller nog zeker drie maanden nodig had om zich een oordeel te kunnen vormen over de monumentale waarde van de Grebbelinie. De Raad voor Cultuur had over die monumentale waarde overigens al heldere uitspraken gedaan.

Na het verstrijken van deze periode vraagt de RACM opnieuw om instemming bij de stichting voor een nieuwe termijn van drie maanden, zonder uitspraken te doen over het oordeel van de waardesteller. De Stichting Grebbelinie heeft steeds begrip getoond voor het feit dat er veel tijd nodig is om tot een weloverwogen oordeel te komen, hetgeen enigszins contrasteert met de afwijzing door de minister, die formeel ging om het zogezegd overschreiden van een datum. De aanvraag werd overigens keurig op tijd verstuurd naar de RACM (toen RDMZ), hetgeen op het document van de Raad voor Cultuur zichtbaar is. Niet voor niets werd in alle betrokken gemeenten de aanvraag behandeld.

Zoals bekend stonden alle gemeenten positief tegenover het plan om van de Grebbelinie een Rijksmonument te maken. Ook andere partijen als de provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer, het Waterschap en de Stichting Menno van Coehoorn schaarden zich achter de plannen om dit bijzondere vestinglandschap te behouden. Tenslotte werd er meer dan 200 jaar geschiedenis geschreven in de aarden werken van de Grebbelinie, een linie die van grote betekenis was in de landsverdediging; het brandpunt van strijd tijdens de meidagen van 1940, na de Tweede Wereldoorlog een waardevolle ecologische zone en zich ontwikkelt als een economische factor in de zin van recreatie met de accenten natuur en cultuurhistorie.

Volgens de RACM en de Raad voor Cultuur dient voor het beschermen een groot complex als de Grebbelinie nog minimaal een extra voorwaarde verbonden te worden, namelijk een visie op het landschap en alle elementen die met dat landschap verbonden zijn. Ook aan die voorwaarde wordt dankzij de provincie Utrecht voldaan; al enkele jaren spant de provincie zich in om vast te leggen op welke manier de Linie betekenis kan krijgen, vormen en behouden in het landschap.


Terug naar het nieuwsoverzicht