Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Nieuwe cultuurhistorische gids Grebbelinie gepresenteerd

Door Bert Rietberg, zaterdag 13 juli 2019 20:01
Categorie: Geschiedenis

Zaterdag 13 juli is de nieuwe cultuurhistorische gids Grebbelinie gepresenteerd. Donateurs van de Stichting Grebbelinie en vele introducés luisterden en wandelden mee naar het Werk aan de Engelaar, één van de 25 thema's in de gids. De burgemeester van Renswoude, mevrouw Doornenbal, kreeg voorafgaand aan de wandeling een exemplaar aangeboden in Restaurant De Dennen.

In de nieuwe cultuurhistorische gids staat bij elk hoofdstuk een markante locatie om een activiteit te beleven, op onderzoek uit te gaan, of juist om even stil te staan, zoals dit witte kruisje aan de Groeperkade. Op deze plek werden in november 1944 vijf gijzelaars gefusilleerd als repressaillemaatregel van de bezetter. (foto: Cor Keuning)

Het was al weer vijftien jaar geleden dat de eerste editie van de cultuurhistorische gids werd gepresenteerd. De provincie Utrecht gaf de Stichting Grebbelinie destijds de opdracht mee om een gids te maken met veel beeldmateriaal, dat de lezer zou inwijden in de geheimen van de Grebbelinie. Parallel daaraan werkte de stichting aan een lijst objecten om als bijlage te dienen bij de aanvraag om van de Grebbelinie een Rijksmonument te maken. De uitgeverij die deze toegankelijke en handzame uitgave mocht ontwikkelen werd Matrijs uit Utrecht. 

In de daarop volgende jaren ging het gehele gebied rond de Grebbelinie samen aan het werk om de Grebbelinie te herstellen en toegankelijk en zichtbaar te maken. Aangevoerd door de provincie Utrecht wisten tal van gemeenten en gebiedsorganisaties als Staatsbosbeheer en het waterschap zich te onderscheiden in het historische landschap. De Grebbelinie werd Rijksmonument in 2011 en het programma 'Grebbelinie boven water' begon zijn vruchten af te werpen: het Fort aan de Buursteeg werd gereconstrueerd, evenals delen van de Groeperkade, de Asschatterkeerkade en de Lambalgerkeerkade. Fortificaties bij Woudenberg, Rhenen en Renswoude kwamen weer onder profiel, de sluis keerde terug in de haven van Spakenburg.

De Stichting Grebbelinie deed de gehele periode onafgebroken onderzoek zowel in archieven als in het veld. Vele onbekende en verloren gewaande objecten werden teruggevonden, waaronder tankversperringen, betonnen onderkomens voor pantserafweergeschut en complete kazematten. Ook andere stichtingen als Stichting de Greb en de Stichting Grebbelinie in het vizier droegen op hun eigen manier belangrijk bij aan het verwerven van kennis en het delen van informatie. De gebiedscoöperatie O-gen verbond ondernemers, historische verenigingen, beheerders en bestuurders met elkaar via platformdagen om dit te stimuleren.

De wandelaars hebben het eind/keerpunt bereikt: het Werk aan de Engelaar waar in 1940 hard werd gevochten tegen een Duitse overmacht. (foto: Cor Keuning)

Het werd tijd voor een geheel nieuwe gids die tot uitdrukking zou brengen wat de afgelopen jaren tot stand was gebracht, was ontdekt en geleerd. Uitgeverij Matrijs mocht hierin opnieuw het proces naar het eindproduct begeleiden. Daarbij werd gebruik gemaakt van technieken die in 2004 nog als futuristisch zouden worden beschouwd, zoals dronefotografie en 3D-tekeningen. Samen met talloze foto's, tekeningen, kaarten en een nieuw hoofdstuk over de verlenging van de Grebbelinie in de Neder-Betuwe verhaalt de gids in woord en beeld over één van de belangrijkste militaire linies van Nederland.

De gids werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht en de gebiedscoöperatie O-gen.

Damsluisje in de Groeperkade uit 1865. De groep staat ter hoogte van een paneel dat waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht lieten maken om wandelaars en fietsers attent te maken op de natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied. (foto: Cor Keuning)

De gids is vanaf 12 juli 2019 te bestellen via de webshop van deze website of direct bij uitgeverij Matrijs. De gids kost € 17,95  (exclusief verzendkosten),telt 192 pagina's en wordt geleverd compleet met een aparte kaart waarop de diverse deelgebieden van de gids zijn ingetekend.

Na afloop van de presentatie werd een exemplaar van de gids overhandigd aan de burgemeester van Renswoude, mevrouw Doornenbal. (foto: Ted Smeding)


Terug naar het nieuwsoverzicht