Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Grachten Fort aan de Buursteeg gebaggerd

Door Bert Rietberg, vrijdag 02 februari 2018 14:59
Categorie: Vestingwerk

De omringende wateren van het het zuidelijk deel van het Fort aan de Buursteeg zijn in de laatste weken van januari gebaggerd. De volgegroeide watergangen zijn weer als vestinggracht herkenbaar en de contouren van het fort komen weer tot hun recht. De ingrepen maken deel uit van een lange reeks aan werkzaamheden die in opdracht van en in samenwerking met de provincie Utrecht, de Gebiedscoöperatie O-gen en Staatsbosbeheer worden uitgevoerd. Ook de gemeente Veenendaal, het bezoekerscentrum en de Stichting Grebbelinie zijn betrokken bij dit project.

Hoewel de januari-stormen het fort redelijk ongemoeid hadden gelaten, werden ook veel afgebroken takken uit het water verwijderd. (foto: Bert Rietberg)

Al geruime tijd wordt gewerkt aan het verbeteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het zuidelijk deel van het Fort aan de Buursteeg. Nadat eerder al een fraai wandelpad was aangelegd en een betonnen trap om de toegang te vergemakkelijken, was het nu de beurt om de grachten aandacht te geven. Op veel plaatsen was de watergang nauwelijks meer te zien en overdekt met groen. De Firma Blaauwendraat uit Renswoude voerde het slib met twee machines en een vrachtwagen af.

Het fort uit 1786 werd in haar lange geschiedenis al veel vaker gebaggerd. Bij baggerwerk in 1984 werden ijzeren kanonskogels gevonden. Twee van die kogels liggen nu in de vitrine van het Grebbelinie Bezoekerscentrum. Tijdens de meest recente werkzaamheden werden geen vondsten gedaan. Het baggerwerk bleef dan ook beperkt tot het verwijderen van een dikke humuslaag.

Op dit moment bereidt de projectgroep zich voor op het herstel van enkele cultuurhistorische elementen, waaronder kazematten.

Op de achtergrond de zojuist  gebaggerde gracht. Op de voorgrond een drietal bijzondere kochbunkers, die o.a. als schuttersput fungeerden in Duitse linies aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Stichting Grebbelinie wil ze in museale zin en bij wijze van ensemble toevoegen aan de Duitse bunker op het fort. Volgens deze stichting vertellen deze objecten samen een bijzonder oorlogsverhaal van de Duitse periode in en om de Grebbelinie.


Terug naar het nieuwsoverzicht