Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Archeologiedagen in het Fort aan de Buursteeg

Door Bert Rietberg, woensdag 11 oktober 2017 08:48
Categorie: Vestingwerk

Op vrijdag 13 tot en met zondag 15 oktober zijn er archeologische dagen in heel Nederland. Ook in het Fort aan de Buursteeg is van alles te zien en te doen rond de bodemschatten van de Grebbelinie in het algemeen en het fort in het bijzonder.

Opstelling voor pantserafweergeschut in het Fort aan de Buursteeg. (foto: Bert Rietberg)

Na een lange periode als 'Camping de Batterijen' werd het Fort aan de Buursteeg in 2013 en 2014 gereconstrueerd in opdracht van de provincie Utrecht. De dichtgegooide grachten werden weer uitgegraven en de wallen opnieuw opgeworpen. Het herstel gebeurde aan de hand van archieftekeningen uit de 18e en 19e eeuw. Voorafgaand aan de werkzaamheden werd archeologisch onderzoek gedaan door Archeologisch Adviesbureau RAAP. De rapporten van dit onderzoek zijn in te zien in de documentatieruimte van het Grebbelinie bezoekerscentrum.

Ook tijdens de bodemsanering was er waar mogelijk archeologische begeleiding, maar dat bleek niet eenvoudig: de grachten bleken vrijwel geheel gevuld met alle denkbare puin en afval, met name uit de naoorlogse periode. Toch oogstte men hier en daar succes: zo werd een Duitse helm aangetroffen en stukje koepel van een gietstalen koepelkazemat. De vondsten werden zorgvuldig gedocumenteerd en opgeslagen in een depot. Ook de Stichting Grebbelinie wist een aantal objecten te redden uit de bergen afval, zoals een grenspaal van het Ministerie van Oorlog. Met de bouw van het bezoekerscentrum en de inrichting van het fort ontstonden er mogelijkheden om grote en kleine vondsten tentoon te stellen. De grootste vondsten op het terrein betreffen de restanten van betonnen kazematten. Voor de archeologsiche dagen zijn deze voorzien van informatiepaneeltjes. De kazematwandeling kan op eigen gelegenheid worden gevolgd. Een gratis folder is verkrijgbaar in het bezoekerscentrum.

Voor kinderen is een speurtocht uitgezet van 3333 meter. De kinderen moeten houten soldaat Diederik helpen bij het uitvoeren van een verkenningsmissie. Tijdens deze tocht worden diverse bunkers en kazematten in de Grebbelinie bezocht. Wie terugkeert bij de commandopost met de antwoorden kan een oorkonde verdienen of een stempel in het liniepaspoort dat aan de balie wordt verkocht. De speurkaart (€ 1,-) is aan de balie verkrijgbaar, evenals een stripboek waar de speurtocht in staat.

Een ontdekte grenspaal van het Ministerie van Oorlog (met pilon) werd teruggeplaatst bij de aansluiting met de Slaperdijk.

In het centrum is speciaal voor de archeologische dagen een tafel ingericht met allerlei kleine vondsten uit het fort: granaatscherven, kazematrestanten, loopgraafmateriaal enz. Voor de eigenaren van het liniepaspoort is de entree zoals gebruikelijk gratis. Voor mensen die het centrum nog niet hebben gezien is het een mooie gelegenheid om kennis te maken met de sporen van oorlog in de Grebbelinie.

Meer informatie vindt u op www.archeologiedagen.nl 

De activiteiten over de activiteiten op het Fort aan de Buursteeg worden verder toegelicht op

www.archeologiedagen.nl/activiteiten/opgegraven-kazematten/ 

www.archeologiedagen.nl/activiteiten/grebbelinie-sporen-oorlog/

www.archeologiedagen.nl/activiteiten/speurpatrouille/


Terug naar het nieuwsoverzicht