Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Wandelpad gereed op zuidelijk deel Fort aan de Buursteeg

Door Bert Rietberg, Gebiedscoöperatie O-gen, woensdag 22 maart 2017 19:49
Categorie: Recreatie

Op het zuidelijk deel van het Fort aan de Buursteeg is het eerste deel van de werkzaamheden afgerond. Het resultaat is een prachtig wandelpad dat langs alle bijzondere punten van dit oude fort slingert. Later dit jaar wordt het pad verder verfraaid door het opknappen van de Duitse bunker en de Nederlandse kazemat. Bovendien worden er nog enige recreatieve voorzieningen geplaatst.

Het nieuwe wandelpad voert langs de imposante Duitse bunker van de Pantherstellung. (foto: Bert Rietberg)

Terwijl het werk aan het bezoekerscentrum op het noordelijk deel van het Fort aan de Buursteeg onverminderd doorgaat, krijgt ook het zuidelijk deel de aandacht die het verdient. De entree is op dit moment nog altijd moeilijk herkenbaar voor de bezoeker, maar als dit pad is ontdekt wordt de wandelaar beloond met een uniek stukje Rijksmonument op het grondgebied van Veenendaal.

De wandeling leidt rechtsom over het grote bastion met kanonoprit, langs het banket voor musketschutters en een grenspaal van het Ministerie van Oorlog bij de spoorlijn die het fort sinds 1843 in tweëen deelt. Dan kronkelt het pad langs een holle flank en een binnengracht naar de redoute over een verborgen stukje Slaperdijk tot de twee meter dikke muren van een Duitse bunker opdoemen. In de uiterste hoek van de redoute is opnieuw ruimte voor een kanon en maakt de route een scherpe bocht naar een maanvormige lunette voor het rondje is gemaakt.

De werkzaamheden zijn niet afgerond, want een tweetal verlande delen van de gracht zullen nog worden gebaggerd, waardoor de contouren van het fort uit 1786 straks beter zichtbaar zijn. Het natuurlijke karakter van het zuidelijk deel is en blijft anders dan het noordelijk deel waar de cultuurhistorie veelal leidend was bij het herstel. Toch zal ook het zuidelijk deel nog verder versterkt worden met elementen die de geschiedenis van dit oude fort nog beter beleefbaar zullen maken.

Nederlandse kazemat voor lichte mitraiilleur met de schietgaten o.a. gericht op de spoorwegovergang. (foto: Bert Rietberg)


Terug naar het nieuwsoverzicht