Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Coupures tussen Leusden en Woudenberg maken linie zichtbaar

Door Gemeente Leusden, redactie Bert Rietberg, maandag 22 september 2014 14:56
Categorie: Projecten

Afgelopen week is voor de “De Grebbelinie boven water” de aanleg van zes coupures van cementzakken tussen Leusden en Woudenberg gestart. Op verschillende doorsnijdingen in de liniedijk worden deze bouwwerken de komende weken aangelegd. Daarmee wordt een stuk liniedijk van ruim tien kilometer tussen de Asschatterkeerkade in Leusden en de Post van Lambalgen in Woudenberg weer prachtig zichtbaar.

Werkzaamheden aan de coupure aan de Stationsweg te Woudenberg. inmiddels is deze coupure gereed. (foto Bert Rietberg)

De coupurewanden worden aangelegd met jutezakken die gevuld zijn met cement. De cement hard uit en zo lijkt het of er zandzakken liggen. De muren van beton blijven zeker dertig jaar in takt terwijl de jute is verteerd na drie jaar. De cementzakkenmuren zijn landschapsarchitectuur en geven een militaire uitstraling. Het is dus geen restauratie maar een aanvulling op het verleden. Het ontwerp van deze coupures is bedacht door de landschapsarchitect Michael Van Gessel.  Door de aanleg van de betonzakmuren wordt de liniedijk veel beter zichtbaar in het landschap. Een bezoeker is zich er zo van bewust dat hij een bijzondere grondwerk uit de 18de eeuw passeert.

Hoewel de coupures op het eerste gezicht op elkaar lijken vanwege het materiaalgebruik, zullen oplettende passanten verschillen opmerken. Zo is de coupure aan de Stationsweg voorzien van een toegangstrap, omdat wandelaars via de coupure de liniedijk opgaan. Het exemplaar aan de Brinkkanterweg heeft geen trap: hier zullen bezoekers de coupure passeren en verderop de liniedijk opgaan. Eén en ander is afhankelijk van de ruimte die de locatie biedt en de verkeerssituatie. Zo is het bij de Brinkkanterweg niet wenselijk dat wandelaars (bijna) meteen van de liniedijk de weg oversteken.

Op een fraaie manier wordt middels de coupures ook een verhaal van vestingvormen verteld. Waar de coupure in de Asschatterkeerkade moest worden gevormd als dijkje, zonder duidelijke voor- of achterzijde, is aan de zojuist geraliseerde coupures te zien dat het een liniedijk betreft. Een dijk dus met meer betekenis dan waterkering, met een verhoogde borstwering en daarachter een lagere brede walgang waar de militairen zich ophielden. Zo is aan de dijk te zien aan welke zijde de vijand werd verwacht. Het profiel van de coupures is door goede samenwerking van de gemeenten Leusden en Woudenberg met gebiedsdeskundigen vastgesteld.

De coupure aan de Brinkkanterweg in Woudenberg (foto Bert Rietberg) 


Terug naar het nieuwsoverzicht