Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Werk aan de liniedijk bij Amersfoort vordert gestaag

Door Bert Rietberg, Gebiedscoöperatie O-gen, vrijdag 19 september 2014 17:25
Categorie: Recreatie

Er wordt hard gewerkt aan de Grebbeliniedijk langs de Eem in de gemeente Amersfoort. De dijk krijgt het Grebbelinieprofiel terug en de kazematten blijven zichtbaar langs het toekomstige fietspad. De werkzaamheden zijn ingepast in de voorgeschreven versterking van de dijken langs de Eem en de randmeren.

Deze kazemat langs de Eem zorgt in de toekomst voor een flauwe bocht in het fietspad. (foto Bert Rietberg)

De contouren van de toekomstige recreatieve verbinding in Amersfoort-Noord worden langzaam aan zichtbaar langs de Eem. Hier en staan al wat bordjes van de fietsknooppunten die het fietsverkeer binnen afzienbare tijd de weg wijzen langs de Grebbelinie. Voorlopig bepalen graafmachines en vrachtwagens het beeld.

In het verleden werden kazematten van de Grebbelinie afgebroken als er een fiets-, onderhouds, of wandelpad werd ontworpen. Inmiddels is de Grebbelinie een Rijksmonument en wordt er goed rekening gehouden met de waarde van de kleine en grote elementen. De Stichting Grebbelinie maakte gebruik van de inspraakmogelijkheden die het Waterschap Vallei en Veluwe bood om mee te denken en te adviseren op het gebied van cultuurhistorie. 

Op de liniedijk bij Amersfoort liggen vier zeldzame kazematten, die slechts op enkele plaatsen in Nederland zijn gebouwd. Deze betonnen kazematten hebben schietgaten die niet alleen frontaal op de vijand zijn gericht, maar ook naar de zijkanten, de flanken. Dat betekende dat de verdedigers zich ook konden verweren tegen vijandelijke troepen die de liniedijk links of rechts van de kazemat hadden bereikt. Aangezien er maar 1 (zware) mitrailleur beschikbaar was per kazemat, zullen de flankerende schietgaten vooral hebben gediend om de militairen enig uitzicht te bieden op een vijand die de pijlen in 1940 vooral op het zuidelijke deel van de linie zou richten. Deze en andere elementen van de linie zullen over enige tijd het beeld bepalen van fietstochten ten noorden van Amersfoort.

Graafmachine op de liniedijk ter hoogte van het Werk aan de Glashut. Waar de oorspronkelijke gracht lag, is weer een brede watergang. Links achter de dijk is de Eem. In de toekomst zien fietsers daardoor aan twee zijden water. (foto Bert Rietberg)


Terug naar het nieuwsoverzicht