Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Vlinders geven nog meer kleur aan de Grebbelinie

Door Bert Rietberg, Gebiedscooperatie O-gen, dinsdag 05 augustus 2014 08:55
Categorie: Natuurlijk

Jaarlijks worden rond de landelijke tuinvlindertelling ook op diverse plaatsen vlinders geteld in de Grebbelinie. Al was het maar om te benadrukken dat de groene linie meer te bieden heeft dan geschiedenis. In welke mate komen de vlindertellingen van de tuinen met de resultaten van de forten overeen?

Atalanta op een kazematrestant op het Fort aan de Buursteeg(Foto: Bert Rietberg)

Uiteraard kunnen er op basis van een paar tellingen in de Grebbelinie geen grote conclusies worden getrokken. Bovendien is er veel specifieke vlinderkennis nodig om verklaringen te vinden voor de uitkomsten die een telling naar boven brengt. En om nuances aan te brengen in de feiten die na een telling op tafel lijken te liggen. De jaarlijkse telling in de Grebbelinie is dan met name bedoeld om ook eens met andere ogen naar het rijksmonument te kijken.

Zoals bij eerdere tellingen in 2010 en 2012 waren er weer duidelijke verschillen tussen de landelijke tuinvlindertellingen en de resultaten in Fort Daatselaar en Fort aan de Buursteeg. Genoemde verdedigingswerken zijn dan ook geen tuinen en zijn niet specifiek voor vlinders ingericht. Enkel wat vlinderstruiken op het noordelijk deel van het Fort aan de Buursteeg herinneren aan de campingperiode toen tuintjes rond de caravans werden aangelegd.

De vlinderstichting organiseerde de landelijke tuinvlindertelling voor de zesde keer. Dit jaar werden er bijna 60.000 vlinders geteld in circa 3700 tuinen. De top 6 van Nederland zien we hieronder: de Kleine Vos staat bovenaan met 15.000 waarnemingen, gevolgd door de atalanta (12.000) en het kleine koolwitje (6.500). Verder werden het groot koolwitje, dagpauwoog en citroenvlinder veel gezien. In totaal werden er 52 soorten genoteerd.

kleine vos

 atalanta

klein koolwitje

groot koolwitje

dagpauwoog

citroenvlinder

1. kleine vos

2. atalanta 3. klein koolwitje 4. groot koolwitje 5. dagpauwoog 6. citroenvlinder

Fort Daatselaar

Fort Daatselaar: een prachtige biotoop voor vogels, amfibieën en vlinders. (Foto: Bert Rietberg)

Het Werk aan de Daatselaar is door Staatsbosbeheer bewust verdeeld in twee verschillende helften: het terreplein in het oostelijke deel is dicht begroeid met -voornamelijk- lage struiken, terwijl het westelijke deel vooral open is. Waar de vlinders zich bij vorige tellingen over het hele fort lieten zien, hielden ze zich nu vooral op langs de randen van het binnenterrein en langs de gracht.

In totaal werden er op Fort Daatselaar in een uurtje 6 verschillende soorten dagvlinders geteld. De wandeling voerde net als eerdere jaren langs de gracht, de hoge borstwering en de rand van het grote terreplein.

Hieronder de vlinders die in 2014 tijdens de telling op Fort Daatselaar werden gezien.

groot koolwitje

atalanta

bont zandoogje

 klein koolwitje

bruin zandoogje

citroenvlinder

groot koolwitje(9x) atalanta(7x) bont zandoogje (6x) klein koolwitje(3x) bruin zandoogje(2x) citroenvlinder(1x)


Opvallend genoeg werd de meest algemene tuinvlinder, de kleine vos, tijdens de telling van 2014 niet eenmaal genoteerd in Fort Daatselaar. Ook het ontbreken van het vuurvlindertje valt op in vergelijking met 2012 (destijds 7x geteld)

Voor het eerst werden de vlinders geteld in het noordelijk deel van het recent gereconstrueerde Fort aan de Buursteeg. Eerdere jaren was niet mogelijk vanwege de werkzaamheden op het terrein. Het leverde de volgende waarnemingen op:

Waargenomen vlinders tijdens de telling op het Fort aan de Buursteeg-Noord in 2014.

groot koolwitje

klein koolwitje

 bont zandoogje

atalanta

groot koolwitje(7x) klein koolwitje(4x) bont zandoogje(2x) atalanta(1x)

Het zuidelijk deel van het Fort aan de Buursteeg en het oostelijke deel van Fort Daatselaar zijn prachtige plekken om vlinders te bekijken. Door kennis te delen en samen te werken met kenners kan ook dit aspect van de linie bijdragen aan de waarde die mensen toekennen aan de 'Valleistelling'. De linie bovendien nog meer een plaats te maken om te leren van het landschap waar zoveel mensen wonen en recreëren.

koevinkje

Koevinkje op het Zuidelijk deel van het Fort aan de Buursteeg (Foto: Bert Rietberg)

Op 5 augustus 2014 werden in het zuidelijk deel van het Fort aan de Buursteeg in een uur 49 vlinders geteld, verdeeld over 8 soorten; bonte zandoogjes, bruine zandoogjes, kleine vuurvlinders, kleine koolwitjes, grote koolwitjes, koevinkjes, icarusblauwtjes en een atalanta. Het leverde de volgende top 6 op:

bruin zandoogje

bont zandoogje

groot koolwitje

klein koolwitje

 vuurvlindertje

bruin zandoogje(15x) bont zandoogje(11x) groot koolwitje(7x) klein koolwitje(6x) kleine vuurvlinder(4x) icarusblauwtje(3x)

Zelf ook eens op pad met een zoekkaart en telformulier? U vindt alles op vlindermee.nl Een mooie vlindergids voor de boekenkast is de '' Readers Digest Veldgids'', voor in de rugzak is de '' veldgids Dagvlinders'' van de Vereniging Natuurmonumenten een aanrader. Meer over vlinders in de Grebbelinie...

Reacties zijn welkom via info@grebbelinie.nl 


Terug naar het nieuwsoverzicht