Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Museum in oude Duitse bunker

Door Door Lia van Burgsteden, zondag 01 juni 2014 21:51
Categorie: Projecten

Leusden – De Duitse bunker aan de Langesteeg zal worden omgebouwd tot een klein museum. De gemeente Leusden en de Historische Kring Leusden gaan dit project samen uitvoeren. Deze zomer starten de werkzaamheden. De museumbunker Grebbelinie is onderdeel van een groter project om de Grebbeliniedijk in Leusden en Woudenberg op te knappen. Op woensdag 4 juni is er een informatiebijeenkomst over beide plannen in restaurant De Mof aan de Arnhemseweg 95 van 20.00 tot 22.00 uur.

De Duitse bunker aan de Langesteeg wordt een klein museum. De bunker maakte deel uit van de Pantherstellung die voor een deel het tracé van de Grebbelinie volgde. Aan de linker zijde het dichtgemetselde schietgat, dat gericht staat op het westen. (foto Bert Rietberg)

Als een relict van de Duitse oorlogszucht staat de bunker al decennia lang fier bovenop de Liniedijk aan de Langesteeg. Het grote betonnen bouwwerk met zijn twee meter dikke muren en plafond is nauwelijks aan de elementen ten prooi gevallen. De bewoners van het tegenover gelegen kanocentrum Berg worden door hun uitzicht dagelijks herinnerd aan het bewogen oorlogsverleden van hun familie. De oorlogsverhalen die samengaan met de Duitse bunker worden in de streek nog steeds rondverteld. Verhalen over brandende boerderijen, vluchtende bewoners, gesneuvelde familieleden, brutale Duitsers en tenslotte behulpzame Canadezen die eindelijk de verlossing kwamen brengen in mei 1945.

Al deze verhalen hangen samen met het grote verhaal van de Grebbelinie, een militaire verdedigingslinie die al sinds 1745 een streep trekt door Leusden en Woudenberg. Een plaats waar dus een slagveld met een treffen tussen twee vijandige legers viel te verwachten en welk scenario ook een paar keer werkelijkheid is geworden. De provincie Utrecht wil de Grebbelinie meer onder de aandacht brengen van een groter publiek. Vandaar dat zij de belangrijkste financier is om de Liniedijk meer zichtbaar te maken en een Grebbelinie informatiepunt in te richten in de voormalige Duitse bunker. Dergelijke centra zijn al ingericht in musea in Bunschoten,  Amersfoort en Woudenberg. In het Fort aan de Buursteeg in Renswoude komt ook een bezoekerscentrum.

De gemeente Leusden gaat het cascogedeelte van de museumbunker verzorgen met een loopgraaf, elektriciteitsvoorziening en kleine bouwkundige ingrepen om de bunker afsluitbaar te maken. Op de voormalige kampplaats van Duitse militairen naast de bunker komt een picknickvoorziening op ‘soldatenbankjes’. De Historische Kring Leusden neemt de tentoonstelling voor zijn rekening. De expositiepanelen geven informatie over de april en meidagen van 1945. Op andere borden komt de natuur van de Liniedijk en Valleikanaal en ook de ontstaansgeschiedenis van de Grebbelinie en de meidagen van 1940 aan bod.  

De Liniedijk zelf wordt eveneens onderhanden genomen. Op alle dijkdoorsnijdingen langs wegen in Leusden en Woudenberg komen cementzakwanden. Langs de Asschatterweg zijn deze in maart vorige jaar al geplaatst . Daardoor wordt de dijk meer zichtbaar en beleefbaar voor het publiek. Het wandelpad over de dijk wordt op plaatsen waar het overwoekerd is opgeknapt. Tijdens de wandeling kan de bezoeker van de Grebbelinie straks met zijn smarttelefoon allerlei historische informatie vinden bij de QR punten die op 30 plaatsen in Leusden en Woudenberg zullen worden aangebracht.

In Woudenberg werd vorig jaar de Post van Lambalgen uit het einde van 18e eeuw al hersteld. De Liniedijk werd van zijn begroeiing ontdaan en het zandlichaam opnieuw in profiel gebracht. Zo ingrijpend zullen de werkzaamheden op de overige liniedijk niet worden. De beplanting is daar ook een belangrijk element voor de recreatie en de natuur.

Naast de provincie hebben een groot aantal fondsen ervoor gezorgd dat het inrichten van de museumbunker mogelijk wordt. Het Prins Bernard Cultuurfonds, K. F. Hein Fonds, Afas, V-fonds, VVV Promotiecommissie, Graphic Leusden en Waterschap Vallei en Veluwe dragen bij aan het museum.

Tijdens de avond op 4 juni is er een informatiemarkt aanwezig en kunnen bezoekers langs de verschillende stands lopen. De beide verantwoordelijke wethouders van de twee gemeentes zijn ook aanwezig op de informatieavond voor omwonenden en andere geïnteresseerden.


Terug naar het nieuwsoverzicht