Er zijn geen evenementen gevonden
  • Volendamse eenden bij Werk aan de Glashut
    vrijdag 28 januari 1916
    Lees verder >>

Hoe onzichtbaar is het Werk bij Ochten?

Door Bert Rietberg, Gebiedscooperatie O-gen, woensdag 09 april 2014 11:57
Categorie: Vestingwerk

In 1926 werd het meest zuidelijke verdedigingswerk in de Grebbelinie afgegraven. Sindsdien is het Werk bij Ochten verdwenen. Of toch niet? In de tweede druk van de wandelgids Grebbeliniepad wordt weer gewezen op het verdedigingswerk en ook in het recent verschenen boekje 'Van twee kanten belaagd' krijgt de plek weer aandacht.

Het voormalige Werk bij Ochten. Subtiele hoogteverschillen verraden de positie van het afgegraven verdedigingswerk.

Wie over de Waalbandijk fietst en wat schapen langs een wiel ziet lopen zal het niet opvallen: de sporen van een groot verdedigingswerk van de Grebbelinie, die nog enigszins zichtbaar zijn door kleine hoogteverschillen in het weiland. Een zogenaamd hoornwerk, een liniewal met aan weerszijden (halve) bastions. De geschiedenisboekjes zijn er helder over: het bestaat niet meer. Toch laat een dergelijk aarden werk sporen na en die zijn met enige moeite te herkennen.

In de nieuwe wandelgids Grebbeliniepad wordt geattendeerd op de kolk bij het verdedigingswerk. Dit Wiel is ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1784 (zie hieronder). Vijftien jaar later, in 1799 werd het Werk bij Ochten aangelegd, hierbij maakte men gebruik van de kolk. Hierdoor kon een aanvaller niet eenvoudig via de uiterwaarden de achterzijde van het werk bereiken.

In het boekje 'Van twee kanten belaagd', dat werd samengesteld door dhr. Schuurman wordt nog een aanvullend kijkpunt toegevoegd. De vormen van het vestingwerk zijn in zeer afgevlakte vorm nog zichtbaar bij opkomend water. Een foto in het boekje toont inderdaad de contouren van dit iets hoger gelegen gebied, die zichtbaar worden doordat het water deze vormen accentueert.

Naast de Grebbelinie/Betuwestelling wordt in de uitgave van dhr. Schuurman overigens aan tal van andere zaken aandacht geschonken. Dwangarbeid, onderduikers, verzetstrijders, werkkamp 'Het Overbroek' en de Jodenvervolging kregen allemaal een plaats in het boekje dat nu in proefdruk is verschenen, maar binnenkort verkrijgbaar is en met name via de basisscholen in de Neder-Betuwe zal worden verspreid.  

De redactie van deze website houdt zich aanbevolen voor reacties op het 'Werk bij Ochten' en hoopt op een foto van het werk bij hoog water. info@grebbelinie.nl  

Kaart van het Werk bij Ochten in 1879, gecombineerd met Google Earth. (Bewerking Bert Rietberg) 


Terug naar het nieuwsoverzicht