Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Dijkverbetering langs de Eem leidt tot zichtbare linie.

Door Bert Rietberg, Gebiedscoöperatie O-gen, dinsdag 25 maart 2014 19:06
Categorie: Projecten

Nadat het Waterschap Vallei en Veluwe jarenlang heeft gewerkt aan de voorbereidingen, is het dijkherstel langs de Eem nu van start gegaan. De eerste werkzaamheden betroffen het kappen van bomen. Vervolgens zal de dijkverhoging en profilering een belangrijke rol spelen.

Niet alleen planten en bomen bedekten de Grebbelinie langs de Eem. (Foto: Bert Rietberg)

De afgelopen weken is een flink aantal bomen gekapt op de Grebbeliniedijk langs de Eem. Niet direct een geliefde bezigheid, maar wel noodzakelijk aldus het Waterschap Vallei en Veluwe. 'Omvallende bomen zorgen tijdens stormen voor gaten in de dijk, bovendien ontbreekt onder veel bomen de graslaag die zo belangrijk is voor de stevigheid van de dijk'. Het verlies aan bomen wordt door het waterschap gecompenseerd met nieuwe natuur.

De Grebbeliniedijk krijgt er veel voor terug. Met de dijkverbetering wordt het Grebbelinieprofiel teruggebracht. Het niveauverschil tussen borstwering en walgang wordt zichtbaar. Dit profiel is er overigens niet de gehele Grebbelinieperiode geweest. In de eerste jaren na 1745 was het vanaf de Glashutterkade (bij De Schans) tot de Vudijk een eenvoudig waterkerend dijkje ten behoeve van de inundatie. Pas rond 1799 besloot men de militairen een veilige bedekte weg te bieden. Deze weg liep achter de beschermende borstwering. Zo zouden de Bataafse troepen ongezien voor de vijand naar bedreigde punten in de linie kunnen optrekken. Van gevechten kwam het niet: Engelse en Russische troepen landden in 1799 ver van de linie op de stranden in Noord-Holland. Toen het Franse leger enkele jaren later gebruik wilde maken van de dijk, bleek de inundatie dat jaar niet te functioneren.

In 1940 lagen er echter opnieuw militairen langs de dijk. Vele kazematten herinneren hieraan. Het waterschap kan de betonnen verdedigingswerkjes sparen: de schietgaten worden wel afgesloten, zodat ze niet vol (regen)water lopen. Het werk aan de Grebbeliniedijk moet in juni 2015 afgerond zijn. Wandel- en fietspaden zorgen ervoor dat de dijk niet alleen veiligheid, maar ook een prachtige tocht biedt langs de Grebbelinie en de Eem. Daarmee is het waterschap niet klaar: er zijn nog vele kilometers dijk te gaan na de Grebbelinie, zodat het project pas in 2016 gereed zal zijn.

Meer informatie op de website van Waterschap Vallei en Veluwe... 

Werk aan de GlashutHet Werk aan de Glashut maakt deel uit van de versterkingen van de Grebbelinie langs de Eem. De dijkverhogingsmaatregelen hebben geen invloed op de wallen van deze fortificatie. (foto: Bert Rietberg)

 


Terug naar het nieuwsoverzicht