Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Project herstel Post van Lambalgen van start

Door Bert Rietberg, SVGV, donderdag 21 november 2013 09:07
Categorie: Projecten

Na een lange periode van voorbereidingen en besluitvorming gaat het herstel van de Post van Lambalgen beginnen. Het zichtbaar maken van een bijzondere tijdlaag in de Grebbelinie is het uitgangspunt. Op 28 januari starten de werkzaamheden in het veld.

Het projectplan van LambalgenHet voornaamste deel van het projectplan in beeld. Door het project worden de vestingvormen uit 1793 weer zichtbaar.

De tijdlaag 1793-1795 is om meer dan één reden bijzonder. Het was de periode van de inval van het Franse leger en de dreiging die daar aan vooraf ging. In de geschiedenisboekjes deed men vaak voorkomen dat de Fransen ruim baan werd gegeven en feestelijk welkom werden geheten. Vrijheidsbomen op menig marktplein zouden daarvan het bewijs vormen. In werkelijkheid stelde het Staatse leger zich lange tijd teweer en trof men maatregelen tegen de inval. Men zocht steun in het buitenland en versterkte een aantal vestingen. In de Grebbelinie werd het gebied ten oosten van de liniedijk in 1794 voor het eerst geinundeerd.

De liniedijk werd al in 1793 versterkt op de plaatsen waar deze aansloot op de keerkaden. Het rechtlijnige tracé werd hier een gebroken tracé met uitspringende hoeken. Op de liniedijk werd ruimte voor geschut gecreeerd met zicht op de keerkade, waar de vijand over kon naderen. Voor infanterie werden 'banketten' gemaakt waardoor men vanachter de borstwering op de vijand kon schieten. Dit ensemble van aarden verdedigingswerken bij een bepaald punt werd aangeduid met 'post'. Dit gebeurde o.a. bij de Roffelaarskade, de Asschatterkeerkade, de Groeperkade en een aantal kruisende wegen. De Post van Lambalgen was van veel belang, omdat het terrein bij Lambalgen niet onder water kon worden gezet. Daarom werd aan deze positie veel aandacht besteed. Met het herstel van de Post van Lambalgen, is het de eerste plaats in de Grebbelinie waar de Staatse activiteiten tegen de Franse inval zichtbaar worden.

Archeologie LambalgenEen tweetal kazematten vestigen de aandacht op een tweede tijdlaag: de meidagen van 1940. Hoewel deze periode prominent aanwezig is door de hele linie en op steenworp afstand beleefbaar in de loopgraven van Hoeve de Beek, krijgen deze kazematten zeker aandacht tijdens de beoogde restauraties. In mei 1940 werd rond Lambalgen hard gevochten, met name op 13 mei toen een grote Duitse aanval werd afgeslagen. Tijdens archeologische onderzoeken bij Lambalgen werden de sporen van de loopgraven weer aangetroffen.

Na én tijdens de Tweede Wereldoorlog verdween de Post van Lambalgen onder de grond die vrijkwam bij het graven van het Valleikanaal. Met het herstel van de Post van Lambalgen wordt een markante plek in de linie weer zichtbaar gemaakt. 

In het veld is op dit moment nog niets van het herstel te zien, de eerste stappen worden nu voorbereid. In de vierde week van januari verschijnen de graafmachines op de liniedijk. In de daarop volgende periode is het projectgebied niet toegankelijk, omdat men rekening moet houden met materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Het einde van de werkzaamheden wordt in maart verwacht. 


Terug naar het nieuwsoverzicht