Er zijn geen evenementen gevonden
  • Volendamse eenden bij Werk aan de Glashut
    vrijdag 28 januari 1916
    Lees verder >>

Archeologische vondsten Grebbeliniedijk

Door Persbericht Waterschap Vallei en Veluwe, dinsdag 24 september 2013 12:05
Categorie: Vestingwerk

Tijdens archeologisch onderzoek bij de Grebbeliniedijk (Amersfoort) is een oude waterloop van het verdedigingswerk Werk aan de Glashut blootgelegd. Aan de hand van eveneens aangetroffen potscherven stelt de archeoloog vast dat het waarschijnlijk om een 18e –eeuws gedeelte van het fort gaat.

Archeologisch onderzoek 

De locaties van archeologisch onderzoek zijn in geel aangegeven. Op de foto is rechts het nieuwe ziekenhuis in aanbouw zichtbaar en daarnaast het Werk aan de Glashut uit 1799.

Het archeologisch onderzoek gebeurt omdat Waterschap Vallei en Veluwe voor de dijkverbetering langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem op twee plekken langs de dijk een nieuwe sloot gaat graven. Uit literatuuronderzoek van het Centrum voor Archeologie Amersfoort blijkt dat de plekken waar de nieuwe sloten komen archeologisch waardevol zijn. Vondsten vanaf de start van het Neolithicum (6000 v Chr.) tot einde Middeleeuwen (1500 n. Chr.) zijn hier mogelijk. Bij baggerwerkzaamheden in de Eem werden al eens vuurstenen werktuigen (pijlpunten, krabbers) uit het Neolithicum gevonden. En op de hoge grond langs de Eem werden resten van kampementen aangetroffen. De plekken waar nu onderzoek wordt gedaan, staan daarom op de 'waardekaarten' van de gemeente Amersfoort.

Het archeologisch onderzoek startte op maandag 23 september en duurt naar verwachting vijf werkdagen. Het vindt plaats bij het Werk aan de Glashut, een aarden verdedigingswerk dat onderdeel is van de Grebbelinie en een stuk dijk tegenover de rioolwaterzuivering van het waterschap.

Waterschap Vallei en Eem start eind 2013 met de verbetering van 22 kilometer dijk tussen Amersfoort en de Nijkerkersluis die in het Randmeer ligt. Het werk is eind 2016 gereed.


Terug naar het nieuwsoverzicht