Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Werkzaamheden op de Slaperdijk

Door Persbericht Staatsbosbeheer, dinsdag 17 september 2013 09:01
Categorie: Natuurlijk

Waterschap Vallei en Veluwe pleegt samen met Staatsbosbeheer onderhoud aan de bomen en struiken op de Slaperdijk bij Renswoude. Door de Provincie Utrecht is deze dijk aangewezen als regionale waterkering zodat aangepast onderhoud nodig is. Deze zomer treft Staatsbosbeheer voorbereidingen in opdracht van het waterschap. De planning is dat tussen oktober en december 2013 de eerste fase van het dunnen, zo heet het wegzagen van bomen en struiken om ruimte te maken voor nieuwe begroeiing, begint. Eind 2014 moet de dijk tussen Fort aan de Buurtsteeg en Fort Daatselaar volledig gedund zijn.

Slaperdijk, foto J.Koets

De Slaperdijk ter hoogte van de Lunterse Beek bij Daatselaar (foto: J. Koets)

Om de Slaperdijk beter waterkerend te maken, is het nodig dat een deel van de bomen op de dijk verwijderd wordt. In samenwerking met de Provincie Utrecht, Stichting Grebbelinie, gemeenten, het waterschap en Staatsbosbeheer is een streefbeeld opgesteld om de dijk te laten voldoen aan de waterkerende functie en dit af te stemmen met de andere gebruiksfuncties. De dijk wordt gebruikt als wandel- en fietsroute en heeft cultuurhistorische waarde.

Samen met Staatsbosbeheer heeft het waterschap plannen voor het onderhoud uitgewerkt. Door een goede afstemming worden veiligheid en natuurdoelen gecombineerd.

Slaperdijk VeenwegVoor omwonenden en geïnteresseerden organiseert Staatsbosbeheer samen met het waterschap Vallei en Eem een korte wandeling over een deel van de dijk om de werkzaamheden verder toe te lichten. De wandeling wordt gehouden op vrijdag 20 september om 17:00 aan de Veenweg te Renswoude. (foto: kruising Slaperdijk-Veenweg)

Het is voor ons handig te weten hoeveel mensen komen daarom willen wij u vragen om u aan te menden. U kunt dit doen via mail aan j.ordelmans@staatsbosbeheer.nlof telefonisch op 06-57315302


Terug naar het nieuwsoverzicht