Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Fort Daatselaar in het Vizier

Door J.F. de Groot, Staatsbosbeheer, zaterdag 22 maart 2008 15:45
Categorie: Vestingwerk

Staatsbosbeheer gaat in de maand februari 2008 het fort Daatselaar, onderdeel van de Grebbelinie, met zorg voor natuurwaarden herstellen. SBB doet dit in nauwe samenwerking met de "Stuurgroep Grebbelinie". De werkzaamheden hebben tot doel om dit cultuurhistorisch erfgoed meer herkenbaar in het landschap in te passen. Hiervoor zullen bomen worden gekapt en aarden wallen worden hersteld.

Fort Daatselaar vóór de werkzaamheden

Naast cultuurhistorische waarde heeft het fort met haar gracht ook landschappelijke- en natuurwaarden. Op het terreplein groeit op de open plaatsen Gagel, die in Nederland op slechts beperkte schaal voorkomt. De fortgracht en haar omgeving is een geliefde plaats voor de IJsvogel. In het water komt nog steeds de Driedoornige Stekelbaars voor, wat aangeeft dat het water van goede kwaliteit is. Door de begroeiing aan de oevers van de fortgracht is er veel schaduwwerking en bladval in het water. Hierdoor ontwikkelt zich in de zomermaanden steeds meer Kroos, waardoor het licht de bodem niet meer kan bereiken en Stekelbaars en IJsvogel op den duur zullen verdwijnen.

Door overgroeiing van het fort zijn de buitenvormen niet goed meer zichtbaar; door erosie zijn de aarden wallen fors uitgesleten. Dit maakt dat het fort als kwalitatief hoogwaardig cultuurhistorisch element aan waarde heeft verloren. Om deze weer terug te brengen zullen er bomen worden gekapt en de aarden wallen hersteld. De waarde van enkele fraaie oudere bomen op het terreplein kan beter tot uitdrukking komen als ernaast staande bomen worden gekapt. Ook de Gagel zal zich dan kunnen uitbreiden.

Het project Herstel Fort Daatselaar wordt gefinancierd door de provincie Utrecht, betrokken gemeenten en andere deelnemers. Het maakt onderdeel uit van een totaal renovatieplan van de Grebbelinie. Dit plan wordt gecoördineerd door de Stuurgroep Grebbelinie, waarin vertegenwoordigers zitten van de verschillende gemeenten, de provincies Utrecht en Gelderland, de Waterschappen en Staatsbosbeheer.

Na uitvoering van de werkzaamheden zal Fort Daatselaar weer een markante plek vormen binnen de Grebbelinie. De belevingswaarde en de natuurwaarde zal sterk worden vergroot. Ook krijgt de recreant meer mogelijkheden om binnen de beschutte ruimte van het fort te picknicken en/of te wandelen.


Terug naar het nieuwsoverzicht