Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Grebbeliniemaand: meer dan 60 kilometer verhalen

Door Bert Rietberg, dinsdag 07 mei 2013 18:29
Categorie: Recreatie

Wie de Grebbelinie bezoekt komt ze vanzelf tegen: verhalen van moed, angst, onzekerheid, idealen, opoffering en trouw. Langs de dijkjes en in de dorpen staan de monumenten. Kogelgaten in de betonnen kazematten. En vrijwilligers van diverse stichtingen die de verhalen doorvertellen.

Johan Lagerweij en Piet Valkenburg

Johan Lagerweij en Henk Morren van de Stichting Grebbelinie in't Vizier met het boek 'Getrouw tot in de dood'. (foto: Bert Rietberg)

De geschiedenis van de Grebbelinie is veelzijdig en heeft van alles te bieden. Tussen het groen zijn de vormen van het oude aarden vestingwerk zichtbaar, maar de linie geeft haar geheimen niet zomaar prijs.  De Grebbeliniemaand is een unieke gelegenheid om het deels verborgen landschap te leren kennen. Vrijwilligers, ondernemers en archeologen helpen daarbij.

In het zuiden torent de Grebbeberg 52 meter uit boven het landschap, waar het Ereveld de laatste rustplaats is van honderden militairen die hun plicht deden en vielen bij het verdedigen van de vrijheid. Al jaren vertellen de gidsen van Stichting de Greb het indrukwekkende verhaal van de Slag om de Grebbeberg. In de Grebbeliniemaand worden na de herdenking van 4 mei nog rondleidingen gehouden op 11 mei en 18 mei. Een archeoloog vertelt 8 mei over de vondsten die op de berg werden gedaan bij recent onderzoek.

In het centrale deel van de linie tussen Veenendaal en Woudenberg ligt de grootste concentratie aan verdedigingswerken. Het grote Fort aan de Buursteeg wordt dit jaar gerestaureerd. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden werden tal van vondsten gedaan die herinneren aan de betekenis die het strategisch gelegen verdedigingswerk heeft gehad. Op 11 mei gaan de hekken 's morgens een paar uur open en vertelt een archeoloog over de sporen van oorlog.  De Stichting Grebbelinie toont dezelfde ochtend tijdens een wandel- en fietstocht een aantal andere elementen van het Rijksmonument. Van het herstelde Fort Daatselaar bij Renswoude leidt de route langs het Werk aan de Engelaar waar enige tientallen militairen in 1940 stand hielden tegen een grote overmacht. De fietstocht eindigt bij Hoeve de Beek in Woudenberg waar de Stichting Grebbelinie in het Vizier de mensen welkom heet.

Pronkstuk van de stichting is de vernieuwde en uitgebreide loopgraaf waar jaarlijks meer dan 1000 basisschoolleerlingen worden rondgeleid. De vrijwilligers hebben een groot deel van de winter doorgewerkt om het project op tijd gereed te hebben. Op 10 mei wordt de loopgraaf officieel heropend door Generaal van Uhm. Het publiek is 10 en 11 mei van harte welkom om de houten stellingen van dichtbij te zien als ze worden bezet door de bekende re-enactmentgroep 'Nederland Paraat'. De groep bootst het Nederlands leger anno 1940 natuurgetrouw na in de loopgraaf, het exercitieterrein, het inkwartieringsadres en op de schietbaan.

Getrouw tot in de doodDat de stroom van verhalen eerder aanzwelt dan opdroogt wordt duidelijk tijdens een bezoek aan de hoeve, waar hard wordt gewerkt aan de voorbereidingen op de Grebbeliniedagen in Woudenberg. Tussen de werkzaamheden wordt door Johan Lagerweij het jongste boek getoond dat tot doorvertellen stemt. 'Getrouw tot in de dood' heet het boek van Gerard Mulder over Hans Blankenberg, een reserveofficier bij de artillerie in de Grebbelinie. In de bezettingstijd wordt de hoofdpersoon koerier, wordt gepakt, mishandeld en vermoord, omdat hij tijdens het verhoor weigert namen prijs te geven. "Hij heeft het verzet in Scherpenzeel gered", voegt Lagerweij eraan toe. Wie tijdig in Woudenberg is kan misschien nog een exemplaar bemachtigen van dit gebonden boek.

Op het terrein aan de Brinkkanterweg 23 wordt op 11 mei een gevarieerd aanbod gepresenteerd. Er worden boeken verkocht, er zijn schilders aanwezig, kinderen kunnen hun eigen Grebbelinieschilderij maken, meedoen aan een klompenrace en men kan in een kano of raft stappen op het Valleikanaal. Op 25 mei is er  een nieuwe kans om de locatie aan te doen tijdens de primeur van de Grebbeliniewandeltochten van 10, 20 en 40 km. Bij de loopgraaf wordt dan een stempelpost ingericht.

Het noordelijk deel van de Grebbelinie bij Leusden, Amersfoort en Spakenburg staat op 18 mei centraal. Er zijn rondleidingen in Leusden waaronder een vleermuistocht. In Amersfoort wordt een boek gepresenteerd: "Wij noemden hem Chris", over een Joodse onderduiker, geschreven door Bertus van de Grootevheen. In de keistad is men voorts op zoek naar nieuwe verhalen, met name over de evacuatie van de ca. 45.000 burgers naar Noord-Holland tijdens de meidagen van 1940. Het Gilde van Amersfoort heeft de Grebbelinie opgenomen in speciale stadswandelingen langs de Eem op 18 en 19 mei. Wie de linie eens uit ander perspectief wil zien kan mee met de fietsboot, waar de vrijwilligers van de Eemlijn de geheimen van de noordelijke linie met de bezoekers delen.

De subsidie voor de Grebbeliniemaand is aangevraagd door de Recreatieondernemers Grebbelinie. De vereniging telt diverse ondernemers die in hun aanbod rekening houden met de plaatselijke geschiedenis. Het subsidiebedrag wordt vrijwel geheel besteed aan het ondersteunen van lokale initiatieven in de Grebbeliniemaand.

Zie voor alle informatie het programma... 


Terug naar het nieuwsoverzicht