Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Elementen kochrohre naar Fort aan de Buursteeg

Door Leo van Midden. Redactie: Bert Rietberg, vrijdag 29 maart 2013 12:37
Categorie: Stichting Grebbelinie

In 2012 heeft de Stichting Grebbelinie een drietal Kochrohre aangetroffen in Renswoude. Deze kleine buisvormige eenmansbunkertjes moesten de Duitse militairen bescherming bieden tegen de oprukkende geallieerden in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. Bij de Renswoudse rohre ontbraken echter de betonnen deksels. Medewerker Leo van Midden van de Stichting Grebbelinie wist een tweetal losse deksels bij Doetinchem te traceren. Dinsdag 2 april komen ze naar het Fort aan de Buursteeg. Het transport zal worden gedaan door de Landmacht.

Kochrohre Renswoude

Verplaatsing van de kochrohre in 2012. Door deze actie konden de betonnen objecten veilig worden gesteld. De open zijde van deze Duitse schuilplaatsen is zichtbaar, omdat de deksels die ze moesten afsluiten hier nog ontbreken. (foto Bert Rietberg) 

Losse deksels Landgoed KeppelDe drie Kochrohre die momenteel in depot staan werden in 2012 door de Landmacht verplaatst naar het Fort aan de Buursteeg waar onder auspiciën van de provincie Utrecht een renovatieproject plaats vindt. Omdat dit fort ook opgenomen was in het Duitse verdedigingssysteem van 1944/1945, de zogeheten Pantherstellung, bevindt zich op het zuidelijke deel van het fort een grote Duitse bunker voor anti-tank geschut. De Stichting stelt voor om op dit zuidelijke deel de gevonden Kochrohre te plaatsen om de bezoekers een beeld te geven van de periode 1944/1945 met aandacht voor de duizenden Nederlandse dwangarbeiders die hieraan hebben moeten meewerken. De stichting miste echter de deksels om de opstelling te completeren.

Met de vondst van Leo van Midden, die al geruime tijd onderzoek doet naar de Pantherstellung, kan een compleet beeld van deze kleine stellingen gemaakt worden. De losse betonnen deksels werden aangetroffen aan de zijkant van een landweg op het Landgoed Keppel(zie foto rechts). Deze objecten zijn onderdeel van zogeheten Kochbunkers, die daar vermoedelijk in de laatste maanden van 1944 zijn afgeleverd door de Organisation Todt voor inbouw. Volgens procedure moesten loopgraven aangelegd worden die naar een grotere opstelling leidden. Hier werd een Kochrohr geplaatst die benaderd kon worden via de loopgraaf. Afhankelijk van het doel werd een specifiek deksel geplaatst voor verbindingen, observatie, onderkomen of gevechtsdoeleinden. 

Kochrohre

Na de landing in Normandië en de verloren veldslagen in de Bocage besluit de Duitse legerleiding om de verdediging van het Duitse rijk weer in te richten. De Westwall, de fortificatie langs de Duitse westgrens liep echter tot de Rijn bij Emmerich. Het noorden was onbeschermd. Vanaf september 1944 werden daarom een aantal verdedigingslinies aangelegd om deze onbeschermde noordflank te beveiligen. Eén van die linies liep vanaf Emmerich via Elten naar Beek en Doetinchem, de zogeheten Beekriegel. Van Doetinchem liep een andere linie naar de IJssel bij Doesburg, de zogeheten Oude-Rijnstellung. Hiervan zijn nog intacte sporen bij Langerak. De losse deksels zijn ook in dit gebied gevonden.

De Stichting Grebbelinie is bijzonder blij met de medewerking die wordt verleend om dit stukje vergeten geschiedenis straks zichtbaar te kunnen maken op het Fort aan de Buursteeg. Baron van Lynden, eigenaar van de grond en voorzitter van de Pallandt van Keppel Stichting, maakte deze week zijn goedkeuring bekend. Het Genie herstelpeloton van de Koninklijke Landmacht verzorgt belangeloos het transport en logistiek van de betonnen elementen. Zowel het Programma Grebbelinie van Projectbureau Heuvelrug & Vallei als vertegenwoordigers van de provincie Utrecht hebben positief gereageerd op het initiatief, evenals de Stichting Menno van Coehoorn, de landelijke organisatie voor het behoud van verdedigingswerken. De Stichting Grebbelinie werkt nauw samen met laatstgenoemde stichting. Over de exacte inpassing in het fort wordt later een besluit genomen.

De Stichting Grebbelinie is een organisatie, die louter bestaat uit vrijwilligers. Als u de Stichting Grebbelinie wilt steunen kunt u donateur worden voor € 15,- per jaar. Kennismaken met het zuidelijk deel van het fort en de Stichting Grebbelinie kan al tijdens de rondleiding van 6 april, € 2,50 p.p. (gratis voor donateurs) Projectbureau Vallei & Heuvelrug en de provincie Utrecht werken met gemeenten en overige partners samen aan het herstel van het Fort aan de Buursteeg tussen Renswoude en Veenendaal.


Terug naar het nieuwsoverzicht