Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Succesvolle natuurwerkdag in de Grebbelinie

Door Bert Rietberg, SVGV, zaterdag 09 maart 2013 17:43
Categorie: Vrijwilligerswerk

Een flinke groep vrijwilligers heeft de eerste werkdag op de liniedijk bij Leusden uitstekend werk verricht. Ondanks de zeer matige weersomstandigheden kon er bijna 2000 meter dijk toegankelijk worden gemaakt voor wandelaars.

Natuurwerkdag

Snoei- en zaagwerk tijdens de natuurwerkdag op zaterdag 9 maart  (foto Bert Rietberg)

Het is niet helemaal de eerste keer dat vrijwilligers op de liniedijk aan onderhoud doen. In 1980 werkten de leerlingen van enkele scholen in Leusden aan het schoonmaken van de Grebbelinie, die destijds veel als crossterrein werd gebruikt en enkele jaren geleden besloten hondenbezitters uit Leusden om een deel van de dijk beter toegankelijk te maken.

Sinds de Grebbelinie een Rijksmonument is en het Grebbeliniepad als doorgaande route is verschenen, is er behoefte aan een meer structurele aanpak van het onderhoud. De middelen van de beherende organisaties zijn de afgelopen jaren echter sterk afgenomen en de wens ontstond om een 'Grebbeliniewacht' op te richten die geheel bestaat uit vrijwilligers, gesteund door ondernemers en organisaties. Zo zou het mogelijk blijven om de verwildering van de liniedijk tegen te gaan en wandelaars ook in de toekomst ruimte te bieden. Daartoe zijn nu twee Grebbeliniewachters aangesteld, die via de Stichting Grebbelinie zullen worden ingezet.

NatuurwerkdagOp zaterdag 9 maart ging de eerste werkgroep met vrijwilligers van start op de liniedijk in Leusden. Zowel jonge opslag als dood hout vormden barrières, die zagend en snoeiend verwijderd werden. In tegenstelling tot de meer stadse delen van de linie lag er vrijwel geen zwerfafval, zodat de werkzaamheden tot het grote onderhoud beperkt konden blijven. Theehuis Mon-Chouette vormde het rustpunt tijdens de werkdag en steunde de vrijwilligers met koffie en thee. Staatsbosbeheer verwarmde het enigszins verregende gezelschap met soep. Bovendien kreeg men een korte cursus snoeien.

De volgende keer zal maaiwerk centraal staan en klein onderhoud, zoals het repareren van houten opstapjes. Later zullen in augustus en oktober werkdagen plaatsvinden. Deze eerste groep zal zich blijven richten op de liniedijk op het grondgebied van Woudenberg en Leusden.

De Grebbeliniewachter van dienst, Geo van Geffen, heeft een fotoalbum gemaakt van de werkdag.

De oprichting van de vrijwilligersgroep was mede te danken aan Landschap Erfgoed Utrecht dat voorbereidende werkzaamheden uitvoerde in opdracht van Projectbureau Vallei & Heuvelrug.


Terug naar het nieuwsoverzicht