Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Woudenberg en Leusden werken samen aan beleefbare dijk

Door Hans Peter Reinders, Leusden. Red. Bert Rietberg, vrijdag 08 maart 2013 14:29
Categorie: Projecten

Joyce van Beek en Gijs de Kruif, wethouders van respectievelijk Leusden en Woudenberg vulden 7 maart gezamenlijk een zandzak bij de coupure bij de brug over het Valleikanaal in Leusden. Met deze handeling symboliseren zij de samenwerking tussen beide gemeenten, die het mogelijk maakt om de cultuurhistorisch waardevolle Liniedijk beter herkenbaar en beleefbaar te maken.

Coupureproject van start

Samenwerking in de Grebbelinie in beeld door Joyce van Beek (Leusden) en Gijs de Kruif (woudenberg). Foto: H.P. Reinders.

Op een zestal plekken langs de Liniedijk, tussen de Asschatterweg in Leusden en de Brinkkanterweg in Woudenberg, worden de coupures in het landschap zichtbaar gemaakt. Daarvoor worden coupuremuren gebouwd van betonzakken die lijken op zandzakken. De nieuwe fietsbrug over het Valleikanaal en de Koebrug in Leusden worden uitgevoerd met hekwerk in de de Grebbeliniehuistijl, die uniform over de gehele linie wordt toegepast

Ook wordt de Liniedijk door snoeiwerk beter begaanbaar gemaakt voor wandelaars. Het voetpad over de liniedijk krijgt meer historische betekenis door bestaande loopgraven beter zichtbaar te maken. Deze zijn voor een belangrijk deel in de Duitse periode van de linie (opnieuw) gegraven, na de Tweede Wereldoorlog oorlog dichtgegooid, maar als greppeltjes langs het huidige pad nog wel aanwezig. Een deel van het tracé van de loopgraven zal na afloop van de werkzaamheden gebruikt kunnen worden als wandelpad. Ook worden opgangen toegankelijker gemaakt. Met een smarttelefoon of tablet kan de geschiedenis van de Liniedijk straks worden gevolgd door middel van een QR-route.

coupure Stationsweg WoudenbergOp de plaatsen waar de coupures met zandzakken komen, slingert de Grebbeliniedijk nu nog anoniem door het landschap, zoals op de Stationsweg bij Woudenberg(zie kleine foto). Met de betonnen kunstwerken in stijl wordt de voorbijganger in de nabije toekomst op de aanwezigheid van de liniedijk geattendeerd.

Uitvoering van dit project is mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de provincie Utrecht, die hiervoor € 200.000,- uit het budget voor het uitvoeringsprogramma De Grebbelinie Boven Water beschikbaar stelt. Waterschap Vallei en Veluwe ondersteunt het project met € 25.000,-. De Liniedijk is eigendom van Staatsbosbeheer en de gemeente Leusden.


Terug naar het nieuwsoverzicht