Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Werk aan de Daatselaar boven water

Door Bert Rietberg, SVGV, woensdag 12 september 2012 17:13
Categorie: Vestingwerk

Er is lang en hard gewerkt aan één van de pronkstukken van de Grebbelinie, maar nu is het (bijna) gereed. Staatsbosbeheer heeft het westelijke deel van het terreplein laten ophogen, zodat wandelaars droge voeten houden en het beheer eenvoudiger wordt. Eerder had het Waterschap Vallei & Eem de Groeperkade al hersteld en nieuwe natuur rond het fort gerealiseerd.

Daatselaar september 2012

Links het deel van Daatselaar waar natuur voorop staat en rechts het westelijke terreplein dat beter toegankelijk wordt gemaakt voor recreanten. Het ophogen van dit terrein is zojuist afgerond. (foto: Bert Rietberg)

Veel bezoekers zullen zich het beeld van 'moeras' in Daatselaar nog herinneren, maar de binnendijkse inundatie hoort nu tot het verleden. En als het westelijk deel van het binnenterrein weer groen kleurt, is er een prachtig recreatietterrein ontstaan op een bijzondere plek.

Wandelaars en fietsers maakten maandenlang noodgedwongen een omweg over de walgang om droog de overzijde te halen en tijdens de Grebbeliniedag zochten ook de militairen de hoge plaatsen op.  Hoewel de Grebbelinie vooral een waterlinie is, was juist het binnenterrein van het Werk aan de Daatselaar bedoeld om veilig achter de wallen het militaire tentenkamp op te slaan en wapenoefeningen te doen.

Gracht DaatselaarHet Werk aan de Daatselaar werd aangelegd in 1799 en bood ruimte aan 625 militairen. In totaal 15 kanonnen en 2 houwitsers konden worden opgesteld achter de borstwering. Voor de kanonnen waren uitsparingen gemaakt (embracures) die uitkeken op de Groeperkade en het sluisje dat door het fort verdedigd werd. Geruime tijd geleden heeft Staatsbosbeheer op die posities al een tweetal houten kanonnen laten plaatsen en houten wachters bij de toegang van het fort.

Het project Daatselaar omhelsde verder o.a. het herstel van de wallen, de aanleg van parkeerplaatsen, het uitbaggeren van de grachten, het plaatsen van hekjes, (picknick-)bankjes en informatiepanelen. De werkzaamheden maakten deel uit van het programma 'Grebbelinie boven water', waarbij tal van verdedigingswerken zijn of worden opgeknapt.


Terug naar het nieuwsoverzicht