Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Grebbelinie telt mee als vlindergebied

Door Bert Rietberg, SVGV, donderdag 09 augustus 2012 12:15
Categorie: Natuurlijk

In het eerste weekend van augustus werd dit jaar voor de vierde maal de jaarlijkse tuinvlindertelling gedaan. Uit meer dan 2000 tuinen kwamen meldingen binnen: de kleine vos werd het meest geteld. In de Grebbelinie gingen we ter vergelijking een kijkje nemen in Fort Daatselaar bij Renswoude.

 Icarusblauwtje

Icarusblauwtje op struikheide, Werk aan de Daatselaar/Renswoude. (Foto Bert Rietberg, SVGV)

Dat het totaal van 2087 tuinen door heel Nederland een heel andere uitkomst biedt dan een groot groen verdedigingswerk als Fort Daatselaar ligt voor de hand. Afgezien van een paar vlinderstruiken bij camping de Grebbelinie naast het fort moeten de vlinders het doen met een iets natuurlijker biotoop. Toch is het interessant om beide lijsten eens met elkaar te vergelijken. Hieronder de 6 meest getelde vlinders van de landelijke editie, georganiseerd door de vlinderstichting.

kleine vos

 dagpauwoog

atalanta

klein koolwitje

groot koolwitje

bont zandoogje

kleine vos dagpauwoog atalanta klein koolwitje groot koolwitje  bont zandoogje

Andere vlinders die veel werden geteld in de tuinen waren de citroenvlinder, het klein geaderd witje, de gehakkelde aurelia en het boomblauwtje. Het totaal aantal vlinders dat werd geteld was 27.709 vlinders, verdeeld over 22 soorten.

Fort Daatselaar, oostelijk deelHet Werk aan de Daatselaar kent al decennia twee verschillende helften qua natuurbeleving, verdeeld door het pad dwars door het fort. Dat geldt momenteel in hoge mate, aangezien er werkzaamheden worden verricht in het westelijk deel. Dat gebied wordt momenteel verschraald en iets opgehoogd. Het is bovendien open en zal in de nabije toekomst voor recreanten goed toegankelijk zijn. In het oostelijk deel vinden we veel struiken en heide, een dichtbegroeid en gevarieerd gebiedje waar de natuurwaarde vooral van belang is. Tijdens de telling viel echter op dat de vlinders zich op het hele fort laten zien.

In totaal werden er 8 verschillende soorten dagvlinders geteld tijdens de wandeling langs de gracht, de hoge borstwering en de rand van het grote terreplein. Hieronder de '' top 6'' .

bont zandoogje

vuurvlindertje

klein koolwitje

 groot koolwitje

kleine vos

bruin zandoogje

bont zandoogje vuurvlindertje klein koolwitje groot koolwitje kleine vos bruin zandoogje

Dat de zandoogjes het goed doen op Daatselaar is geen verrassing. Ze vliegen doorgaans op graslanden en heide en dat is in ruime mate aanwezig op het fort. Tijdens de wandeling van een uurtje werden er 17 bonte zandoogjes en 2 bruine zandoogjes geteld. Verder 7 kleine vuurvlinders, 6 kleine koolwitjes, 4 grote koolwitjes, 3 kleine vossen, 1 groot dikkopje en een icarus blauwtje.

Werkzaamheden DaatselaarWie op het Werk aan de Daatselaar goed rondkijkt ziet overigens meer dan vlinders. Een stelletje nijlganzen bewaakt pasgeboren kroost langs de waterkant, een blauwe reiger klapwiekt over en hoog in de lucht cirkelen 2 buizerds. In het gras zoemt  de grootste sprinkhaan van ons land met een naam die wel past bij een militair werk: de Grote Groene Sabelsprinkhaan. Op het open veld in het westelijk deel lopen witte kwikstaarten langs de plassen, bij het sluisje dobberen wat knobbelzwanen en verderop zwemt een bijzonder stel witoogeenden voorbij. Staatsbosbeheer zet zich in om dit bijzondere stukje natuur en cultuurhistorie te behouden en te beheren met oog voor natuur en geschiedenis. De werkzaamheden aan het fort zullen afhankelijk van het weer rond 1 september zijn afgerond.

Drie dagen later werd een soortgelijke wandeling gehouden in het zuidelijk deel van het Fort aan de Buursteeg. In totaal werden in een uur 47 vlinders geteld, verdeeld over 7 soorten; 23 bonte zandoogjes, 7 bruine zandoogjes, 6 kleine vuurvlinders, 5 kleine koolwitjes, 3 koevinkjes, 2 kleine vossen en een atalanta. Het leverde dus de volgende top 6 op:

bont zandoogje

bruin zandoogje

vuurvlindertje

klein koolwitje

 Koevinkje

kleine vos

bont zandoogje bruin zandoogje vuurvlindertje klein koolwitje koevinkje kleine vos

Zelf op pad met een zoekkaart en telformulier? U vindt alles op vlindermee.nl Een mooie vlindergids voor de boekenkast is de '' Readers Digest Veldgids'', voor in de rugzak is de '' veldgids Dagvlinders'' van de Vereniging Natuurmonumenten een aanrader. Meer over vlinders in de Grebbelinie...


Terug naar het nieuwsoverzicht